29 utkast i konkurransen "Huntonstranda, Gjøvik"

Huntonstranda - Web-utstilling og utstilling i Gjøvik

Tekst Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 11.12.2018
Konkurranseutkastene er nå tilgjengelig på nett og er også stilt ut i forbindelse med Byutviklingskonferansen i Gjøvik.

Se de 29 konkurranseutkastene på nett!

Nå ligger alle de innkomne konkurranseutkastene ut på en egen DropBox-side
Se alle prosjektene her: Huntonstranda, Gjøvik - konkurranseutkast 

Utstilling i Gjøvik

Konkurranseutkastene stilles ut i forbindelse med Byutviklingskonferansen på Quality Strand Hotel Gjøvik tirsdag 24. april og blir tilgjenglelig for publikum ut juni.

Lokal presse

Konkurranseutkastene her også blitt omtalt i den lokale pressen, Gjøviks blad og Oppland Abeiderblad, både på trykk og på nett:

Gjøviks Blad
Oppland Arbeiderblad (for abonnenter)

Les mer på konkurransens hjemmeside:
"Konkurransens hjemmeside - Huntonstranda".

NB: Det er viktig at teamene bak konkurranseutkastene forblir anonyme til juryeringen er ferdig i juni!