Husets historie og eiere

  Sist oppdatert 08.02.2018
Josefinesgate 34 er tegnet i 1877 av arkitekt M.J. Larsen. Bygningen ble tegnet som en tomannsbolig i nyrenessansestil. Gjennom årene har bygget hatt en rekke forskjellige funksjoner. Fra Frøken A. Conradis Pigeskole til Pastor Hallings skole for gutter og til Rudolf Steinerskolen.

Under krigen kom den i tysk forvaring og ble forvaltet av Politiets passkontor og Deutsche Schule in Norwegen. Det tilhørende sidebygget, Josefinesgate 32, ble oppført av tyskerne under krigen som tilholdssted for Deutsche Schule in Norwegen.

Etter krigen leide Staten eiendommen, som da huset geologer, pedagoger, folklorikere og tannlegestudenter.

I 1964 ble Josefinesgate 34 kjøpt for at arkitektene skulle ha et fast tilholdssted for møter og arrangementer. Initiativet kom fra arkitekt Preben Krag som på egen hånd averterte etter en egnet bygning så tidlig som 1956.

I dag er igjen arkitekter som benytter bygningen. Norske arkitekters landsforbund (NAL), Oslo Arkitektforening (OAF), Arkitektenes Fagforbund (AFAG), Norske interiørarkitekters og møbeldesigners landsforening (NIL) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA) leier lokalene sammen.   

AS Arkitektenes Hus ble stiftet i 1956, og står for forvaltning, drift og utleie i Josefinesgate 32/34.
Aksjonærer i AS Arkitektenes Hus er Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Oslo Arkitektforening, samt enkeltstående arkitekter.

Kilder:     
-disse arkitektene, Odd Brochmann
Homansbyens Hus, Geir Tandberg Steigan
Arkitektnytt 1964

kontakt

 • Kontaktinformasjon
 • Daglig leder
  Stein Düring

  AS Arkitektenes Hus
  Josefines gate 34, 0351 Oslo

  T: 23 33 24 90
  M:  40 10 75 73
  E-post post@arkitekteneshus.no