Skjermdump fra nettsiden til Trondheim kommune

Husk fristen for parallelloppdrag om ny sentrumsstrategi for Trondheim sentrum

Tekst NAL Sist oppdatert 21.09.2018
Formålet med parallelloppdraget er å få utredet ideer for byformings- og fortettingsgrep som innspill til både utarbeidelse av sentrumsstrategien, områdereguleringsplanen for nordøstre kvadrant og gatebruksplan for Midtbyen samt kommuneplanens arealdel. Frist for å innlevere tilbud er 25. september.

I utlysningen heter det:

Trondheim har et attraktivt og levende sentrum som vi er svært stolte av, og Midtbyen er en identitetsbærer for hele byens befolkning. Samtidig står sentrumsområdene overfor store utfordringer knyttet til areal- og transportutvikling.

Dette ønsker vi å bidra til å løse gjennom i Plan for sentrumsutvikling, som består av tre ulike strategi- og planarbeid. Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi er et av de viktigste virkemidlene for å skape et diskusjonsgrunnlag og for å kunne enes om et veivalg for Trondheim sentrum. Målet med dette illustrerte visjonsarbeidet er å gi et overordnet grep for byutvikling i sentrumsområdene, og strategiske tiltak for å oppnå et enda mer attraktivt og levende bysentrum.

Vi vet at det finnes mange dyktige fagpersoner som kan tenke helhetlig og strategisk om byomforming og fortetting. Vi ønsker å få enda bedre forståelse for potensialet i Trondheim sentrum, og finne en riktig balanse mellom utvikling og vern i Midtbyen. Med denne konkurransen ber vi om hjelp til å visualisere og konkretisere mulighetene som ligger for sentrumsområdene fram mot 2050.

Det skal være en bred og aktiv medvirkning gjennom hele planprosessen for å skape eierskap og identitet - og for å lage en bedre Plan for sentrumsutvikling. Dette gjelder også i prosessen med parallelloppdraget. Det blir arrangert oppstartsseminar, midtveisseminar og et større åpent møte etter at forslagene er ferdige. En bredt sammensatt evalueringskomité skal vurdere de innkomne forslagene og de vil bli gjort tilgjengelige på en utstilling på nyåret 2019.

Trondheim kommune håper forslagene kan bidra til å finne de riktige virkemidlene for å sette retningen for utvikling av byen fram mot 2050.

Prosjektet finansieres av Trondheim kommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen i Trøndelag. Norske arkitekters landsforbund er samarbeidspartner.

Les mer om parallelloppdraget på nettsiden til Trondheim kommune

Les hele utlysningen på Doffin.