Hvem kan bli Wildcard?

Tekst Fagavdelingen NAL Sist oppdatert 22.11.2017
Vi oppfordrer unge arkitektvirksomheter med partnere under 40 år i etablerings- eller oppbyggingsfasen til å registrere seg.

Hva er et Wildcard?
(Wildcard, subst.,am.-eng.) I sportssammenheng betyr Wildcard en uprøvd spiller som får mulighet til å delta på like fot med etablerte spillere. Det vesentlige for Wildcard-spillerene er ikke nødvendigvis å vinne, men å delta, og slik kunne oppøve ferdigheter og kompetanse. Betegnelsen Wildcard og Wildcardkontor brukes om arkitektkontor i etableringsfasen. I arkitektursammenheng vil det bl.a. bety å kunne stille sammen eller på linje med etablerte aktører i bransjen. 

Wildcardlisten
Wildcardlisten er en informasjonsdatabase. Et stort mangfold av kontorer vil møte kriteriene for å kunne registrere seg, derfor er ikke Wildcarddkontorene en ensartet gruppe. De som registrerer seg blir synlige for potensielle oppdragsgivere gjennom databasen og vil bli inkludert i tiltak som Wildcardordningen igangsetter.

For å kunne bli et Wildcardkontor må følgende kriterier oppfylles: 

  • Må ha et foretak innen arkitektur eller landskapsarkitektur
  • Foretaket må være registrert i Norge, med arbeidssted i Norge
  • Alle partnere må være under 40 år
  • Foretaket må være etablert innen de siste åtte årene. Etableringsåret regnes fra foretaket er registret i Brønnøysundregisteret.
  • Gjennomsnittlig omsetning på under 5 millioner kroner pr år de siste 3 årene.


Dersom et foretak er registert i én selskapsform eller navn under en konstellasjon og senere velger å endre navn eller selskapsform vil det være det opprinnelige etableringsåret som vil gjelde for Wildcardlisten. Eks: Hvis et foretak registrert i Wildcardlisten endrer selskapsform fra feks enkeltmannsforetak til feks AS, kan den nye selskapsformen ikke registreres på nytt i Wildcardlisten og starte på null når det gjelder etableringsår.

Grensetilfeller vil bli behandlet. Ta kontakt med prosjektleder om du har spørsmål knyttet til dette.

OPPRETT WILDCARDPROFIL HER 

LES MER OM WILDCARDSATSNINGEN HER 

Wildcardlisten er en informasjonsdatabase. Ettersom konkurranseregelverket legger til grunn prinsippet om likebehandling, kan wildcardlisten ikke benyttes direkte i forbindelse med offentlige anskaffelser.

kontakt