Hvermannsens knuste boligdrøm

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 25.04.2017
Hva kan konsekvensene bli for Hvermannsen om vi får dårlige byggeforskrifter i nye TEK17? Vi har illustrert dette med en spissformulert film på to minutter! Husk lyd.

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har sammen med Arkitektbedriftene i Norge engasjert seg i arbeidet med å påvirke forslaget til ny teknisk forskrift, TEK 17. Denne filmen på to minutter setter på spissen hva konsekvensene kan bli for folk flest, her illustrert ved Hvermannsen, som kjøper små leiligheter der utbygger kun har bygget etter minstestandard slik TEK 17 åpner for. Filmen er et uhøytidelig innspill til en debatt som har engasjert bredt. Det er mange organisasjoner, direktorater og offentilge institusjoner som har samme bekymring for Hvermannsen og boligkvalitet som arkitektene har.
Idé, tegning og manus: Camilla Moneta, NAL. Klipp: Perann Sylvia Stokke, NAL.