Måns Davidson er fagrådgiver i Norske arkitekters landsforbund.

Hvordan nå opp i prekvalifiseringer

  Sist oppdatert 07.04.2021
27. april gir vi arkitekter og byggherrer innsikt i konkurranselovverket og hva som er viktig hvis du skal delta i eller utlyse en arkitektkonkurranse.

Å bli kvalifisert til en konkurranse kan være like krevende som å vinne selve konkurransen. Likevel er prekvalifiseringer et tema som er lite og åpent diskutert.

- Norske arkitekters landsforbund ønsker med dette kortkurset å belyse prekvalifiseringer som en del av en større prosjekt med å forbedre arkitektenes rammebetingelser i offentlige anskaffelser, sier fagrådgiver Måns Davidson i NAL.

I det tre timer lange kurset får du innlegg fra Statsbygg, fra en advokat og fra arkitekter. Målgruppen er både arkitekter og byggherrer.

- Vi tror kurset kan gi en dypere og bredere forståelse av hva som er viktig hvis du skal kvalifisere deg, eller skal utlyse en begrenset konkurranse der arkitekter skal delta, sier Måns.

Se kursprogrammet og meld deg på.