Flere søkemuligheter

Lavenergiboliger i massivtre

  Sist oppdatert 25.06.2019

Erfaringen fra i-BOX 120 er nå videreført i to banebrytende flerboligprosjekter i Tromsø: passive massivtrehus i rekke. De to boligrekkene er relativt like i form, funksjon og konstruksjonsteknikk. Den følgende prosjektomtalen vil ta utgangspunkt i boligrekken i Storelva i Tromsø fra 2008.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2008
  • Arealforbruk: 120 m2 pr. bolig

Steinsvik Arkitektkontor har gjennom flere år involvert seg i utviklingen av passivhus for norske forhold. Kontoret ferdigstilte allerede i 2005 prototypen i-BOX 120, et selvbygger- og læringsprosjekt hvor arkitektene benyttet anledningen til å utvikle et konsept for en lufttett, fuktsikker og kuldebrofri ytterveggskonstruksjon basert på massivtre.

 

Prosjektet i Storelva i Tromsø består av syv boenheter i rekke. Boarealet er fordelt på tre plan med en privat takterrasse. På bakkeplan finnes felles leke- og oppholdarealer. Seks av boligene har tre soverom, kjøkken/allrom, stue, bad og ekstra wc på inngangplan. Endeboligen mot Storelva har kun ett rom på hvert plan, bortsett fra et avdelt bad og wc. Varmesentralen, husets hjerte, var i i-BOX-prosjektet plassert i kjelleren. I rekkehusene er den plassert i trappehuset på taket.

Boligene er kompakte, med bruksareal over tre etasjer og har derfor ingen universell utforming. Inngangsplanet, som ligger på samme nivå med atkomst og parkering, inneholder et stort kjøkken/allrom og wc, noe som gir besøksmulighet for bevegelseshemmede.

Det er i stor grad arbeidet med å prøve ut passivhuskonseptet fra i-BOX som rekkehus, og energi- og miljøaspektet har veid tungt. I hver bolig er det en rektangulær grunnflate på 30 kvm. Satt sammen til en lang rekke blir bygningskroppen svært kompakt, noe som bidrar til å redusere varmetapet, og holder energinivået på et oppsiktvekkende lavt i nivå i norsk sammenheng.

 

typiske planer 1 100 b.pdf snitt landskapssnitt storelva sitplan med grå parkeringsplass.pdf

Vite mer?

Les mer om I-box boligrekke i ArkitekturN nr.2/2009.

I-box - energi

Et kontinuerlig 300 mm isolasjonslag sørger for lave varmetap. Vinduene består av trelags energiglass med argon- og kryptonfylling, noe som gir en U-verdi på 0,66. Ytterdørene  fra NORDAN har u-verdi på 1,0.

Solvarmekollektor er integrert i sørfasaden, der de store glassflatene også tar vare på utsikten og muliggjør passiv soloppvarming. I tillegg er det lagt vekt på innslipp av dagslys fra nord både til trappeløp, inngangsparti og soverom. Vindu i golv ved inngang gir dagslys til bad i kjeller. Det er montert sensorstyrt belysning i alle rom og sensor-/tidsbryterstyrt plantelys i store vinduer mot sør. Automatiske utvendige persienner forhindrer overoppheting.

Boligene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. En motstrømsveksler med temperaturvirkningsgrad større enn 80% gjenvinner varmen fra lufta som blåses ut og benytter samme varmen i den friske lufta som tilføres.

Energisystemet er bygget rundt en bereder/buffertank for energilagring. I situasjoner med sol eller rikelig dagslys, hentes energi fra en 5kvm solkollektori sørfasaden på hver enkelt bolig. I situasjoner med lite eller ingen sol, sørger en luft-til-vann varmepumpe, montert på ventilasjonsaggregatets avtrekkside, for nødvendig varmtvann. Fra buffertanken hentes nødvendig temperatur til en enkel golvvarmekrets som gir komforttemperatur i badegolv og vindfang/wc.

Det er montert jordvarmekollektor under hele bebyggelsen for forvarming/kjøling av friskluftinntak som gir inntaksluften en temperaturøkning på inntil 12°C. Jordvarmekollektoren gjenvinner også varmestrøm gjennom kjellergolv. I varme perioder kan jordvarmekollektoren nyttes til passiv kjøling av inntaksluft.

Det er ikke foretatt noen energimålinger som viser energiforbruket. I prosjektet har arkitektene forsøkt å oppfylle den tyske passivhusstandarden. Det beregnede energibehovet viser el-forbruk på 5919 kWh/år, dvs. 61,7kWh/kvm år.

ibox Image

I-box - materialbruk

Bygningsprinsippet fra i-BOX er videreført ved at alle hus, inkludert kjelleretasje, er bygget av massivtre, med ett tettesjikt og utvendig isolasjon av "takisolasjon" i mineralull. Isolasjonen er montert uten stendere og slik oppnås et kontinuerlig isolasjonssjikt rundt hele bygningskroppen. Lange hylser perforerer isolasjonen på noen få steder og forankrer ytterkledningen til massivtrekjernen.

Det er ikke benyttet betong i bygningens såle/kjeller som er delvis gravd ned/plassert på fast grunn. Massivtreveggene er ført helt ned i sokkelen og er plassert oppå jordvarmekollektoren. Radonsperren sikrer ingen kontakt mellom jord og tre.

Det er etterstrebet en høy grad av miljøriktig materialbruk med vekt på lave emisjoner av skadelige gasser. Massivtreelementene fra KLH er krysslimt med ikke-fenolholdig lim. Utvendig kledning er kjerneved av furu fra Materialbanken på Rørøs, montert som låvepanel med varierende bredder og tykkelser. Carporter, sportsboder, sykkelbod, grillhus og rom for miljøstasjon er alle bygget av massivtre-elementer, inkludert dekket over gammel kjeller i car-portene.

 

I-box - stedstilpassing

Husets vindusflater er av størrelse og plassering bestemt i forhold til himmelretningene for å få maksimalt utbytte av nyttbar varmeinnstråling i høst- og vårsesongen, samtidig som man unngår overoppheting i sommersesongen. Det er utvendige persienner foran alle vinduer i sørfasaden. Disse styres av en sol- og vindmåler samt en termostat i oppholdssonen.

Elementene er prefabrikerte, noe som har gjort det mulig å reise huset uten store terrenginngrep. Den naturlige vegetasjonen rundt huset er i stor grad bevart.

Bygningskroppen er lagt som en støyskjerm mot hovedveien i sør og skaper skjermede leke- og uteoppholdsarealer mot vest og nord. Lyden fra Storelva i nordvest fungerer som en effektiv maskering av trafikkstøy.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 120 m2 pr. bolig

ENERGI

Energiforbruk: 49,5 kWh/m2 BTA pr. år (6000kWh pr. bolig)
Energikilder: Solvarmekollektor, jordvarmekollektor, varmepumpe

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 24000 kr/m2 eks. MVA (inkl. tomt)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Nedre Storvollen 40 B-H
Sted/bydel: Storelva
Kommune: Tromsø
Prosjektperiode: 2008
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Maurstadgruppen
Prosjektledelse (PL): Passivhus Norge a/s
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Arkitektur N 2-2009 s.42-49

KILDER

Arkitektur N 2-2009 s.42-49