Konkurransens vinnere: «Foranderlige perspektiver» av Schmidt Hammer Lassen Architects, SLA og Rambøll og «Trekrone» av Kengo Kuma & Associates og Mad Arkitekter.

Ibsenbiblioteket - «Foranderlige perspektiver» og «Trekrone» vant i Skien

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 17.01.2020
«Foranderlige perspektiver» av Schmidt Hammer Lassen Architects, SLA og Rambøll og «Trekrone» av Kengo Kuma & Associates og Mad Arkitekter er kåret til vinnerne av konkurransene. Resultatet ble offentliggjort på temamøte for Skien bystyre den 16. januar 2020. Endelig lokalisering og vinner av Ibsenbiblioteket blir avklart i mars.

FB-banner-to-lokaliteterFB-banner-to-lokaliteter

Skien kommune har gjennomført arkitektkonkurranser for Ibsenbiblioteket på to lokaliseringsalternativer: Meierikvartalet og Kulturkvartalet. Konkurransene er gjennomført som to begrensede plan- og designkonkurranser. Vinnerne av arkitektkonkurransene ble offentliggjort på temamøte for Skien bystyre den 16. januar 2020. Skien kommune har til intensjon å engasjere vinneren av den begrensede plan- og designkonkurransen på det lokaliseringsalternativet bystyret beslutter skal realiseres. Bystyret skal etter planen avklare lokalisering i mars 2020. 

Resultat lokaliseringsalternativ Meierikvartalet:

kulturkontoret-i-skien-mk_c_a3-hefte_Side_1kulturkontoret-i-skien-mk_c_a3-hefte_Side_1  

Konkurransens vinner: 
«Foranderlige Perspektiver»

 • Schmidt Hammer Lassen Architects
 • SLA
 • Rambøll

Om vinnerprosjektet «Foranderlige Perspektiver» skriver juryen:
Oppsummert mener juryen at utkastet Foranderlige perspektiver har besvart konkurranseoppgaven på Meierikvartaltomten på den beste måten og at prosjektet er det beste utgangspunktet for en eventuell realisering  i Meierikvartalet. Juryens avgjørelse vedrørende vinneren var enstemmig. De 2 andre prosjektene er ikke innbyrdes rangert. 

Kort punktvis begrunnelse for hvorfor juryen kårer Foranderlige perspektiver til konkurransens vinner:

 • Foranderlige perspektiver er det mest overbevisende konseptet og er et begeistrende forslag. 
 • Prosjektet har potensial til å virkeliggjøre programmets ambisjon om Skien som det gode og inkluderende møtested.
 • Tydelig arkitektonisk grep. Foranderlige perspektiver fremviser konkurransens mest overbevisende design hva gjelder bygningenes «ansikt»/fasader og formgiving av volumer.
 • Foranderlige perspektiver tilfører byen et varig uttrykk og godt tilpasset arkitektonisk skala. Prosjektet fyller ut kvartalet på en måte som gjør det interessant og spennende. Bygningsvolumene og fasader er underdelt og nedskalert for å møte den omliggende byens dimensjoner og identitet - genius loci - og slik at anleggets forskjellige deler kan avleses som selvstendige bygninger i en velutformet og vakker komposisjon.
 • Prosjektet har sin store styrke i tilretteleggingen for gode romlige opplevelser basert på tolking av Ibsens verk. Rommenes varierte kvaliteter, flyten i det indre «landskapet» i bygget og de besøkendes bevegelser veves fint sammen.
 • Den foreslåtte hagen tilfører Ibsenbiblioteket en viktig kvalitet og referanse. Hagen fungerer som en indre referanse for orientering i anlegget og et familiært element når en beveger seg omkring i det «landskapet» Ibsenbiblioteket utgjør. Ibsenhagen utgjør også en vesentlig kvalitet som grønt og frodig uterom, dagslyskilde og som en funksjonell og romlig utvidelse av institusjonen. 

Les mer i juryens rapport NAK nr. 522 Begrenset plan- og designkonkurranse «Ibsenbiblioteket, Skien - Meierikvartalet og Kulturkvartalet».

Øvrige prosjekter Meierikvartalet:

kulturkontoret-i-skien-mk_b_a3-hefte-bak-fasaden_Side_1kulturkontoret-i-skien-mk_b_a3-hefte-bak-fasaden_Side_1 

«Bak Fasaden»

 • Atelier Oslo AS
 • Lund Hagem AS
 • Everyday Studio
 • Liv Sæteren
 • SixSides
 • Asplan Viak
 • Bollinger Grohmann Ingenieure

 kulturkontoret-i-skien-mk_a_a3-hefte-det-vidunderligste_Side_1kulturkontoret-i-skien-mk_a_a3-hefte-det-vidunderligste_Side_1

«Det vidunderligste»

 • Arkitektfirma Helen & Hard
 • Feste Grenland AS
 • Hans Jocob Sand
 • Creation Holz v. Herman Blumer

Resultat lokaliseringsalternativ Kulturkvartalet:

 

 kulturkontoret-i-skien-kk_c_-a3-hefte-trekrone_Side_1kulturkontoret-i-skien-kk_c_-a3-hefte-trekrone_Side_1

Konkurransens vinner:
«Trekrone»

 • Kengo Kuma & Associates
 • Mad Arkitekter
 • BuroHappold Engineering
 • MIR (Render)

Om vinnerprosjektet «Trekrone» skriver juryen:
Oppsummert mener juryen at utkastet Trekrone har besvart konkurranse-oppgaven i Kulturkvartalet på den beste måten og at prosjektet er det beste utgangspunktet for å bli realisert på dette lokaliseringsalternativet. Juryens avgjørelse var enstemmig. De 2 andre prosjektene er ikke innbyrdes rangert. 

Kort punktvis begrunnelse for hvorfor juryen kårer Trekrone til konkurransens vinner:

 • Konseptet er sterkt, poetisk og overbevisende. 
 • Prosjektet formidler en sterk og enhetlig opplevelse både ute og inne
 • Prosjektet er poetisk og vakkert, både det arkitektoniske uttrykket, romforløpene og møtet mellom bygg og park
 • Sølvåren og Ibsen-tolkningen er meget sterk. Dette er Ibsen i arkitektur. Prosjektet er vakkert formidlet og gir nye muligheter for fortolkning på grunnlag av tegningene
 • Planløsningen har en flyt og åpenhet juryen mener vil fungere og gi god oversikt for både ansatte og publikum
 • Bygget leder publikum gjennom rom med kvaliteter som har de ulike egenskapene som er ønsket og etterspurt
 • Trekrone skaper en vakker ramme rundt parken
 • Forbindelsene mot byen og mellom inne og ute er gode og inviterer på en fin måte publikum opp og inn.

Les mer i juryens rapport NAK nr. 522 Begrenset plan- og designkonkurranse «Ibsenbiblioteket, Skien - Meierikvartalet og Kulturkvartalet».

Øvrige prosjekter Kulturkvartalet:

kulturkontoret-i-skien-kk_a_a3-hefte-scenerom_Side_1kulturkontoret-i-skien-kk_a_a3-hefte-scenerom_Side_1 

«Scenerom»

 • Transborder studio AS
 • Mosbach Paysagistes 
 • Kari Gravklev
 • Even Smith Wergeland
 • Bollinger Grohmann Ingenieure: Mirko Stein 

kulturkontoret-i-skien-kk_b_a3-hefte-IBsens-samlede_Side_1kulturkontoret-i-skien-kk_b_a3-hefte-IBsens-samlede_Side_1 

«Ibsens samlede»

 • Snøhetta Oslo AS
 • Bollinger Grohmann Ingenieure
 • Ibsenmuseet i Oslo: Erik Henning Edvardsen 

Forslagene og plansjene

Forslagene og plansjene er presentert på Skien kommunen sin hjemmeside: www.skien.kommune.no/ibsenbiblioteket 

Juryens rapport

Konkurransens oppdragsgiver var Skien kommune. Last ned og les juryens kritikk og begrunnelse i NAK nr. 522 Begrenset plan- og designkonkurranse «Ibsenbiblioteket, Skien - Meierikvartalet og Kulturkvartalet».

NAK 522 Ibsenbibliotektet, Skien 14.jan 2020 0920NAK 522 Ibsenbibliotektet, Skien 14.jan 2020 0920