Ibsenbiblioteket - prekvalifisering til plan- og designkonkurranse på Kulturkvartalet og Meierikvartalet

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 24.06.2019
Skien kommune har nå gått igjennom søknadene som har kommet inn til prekvalifisering for plan- og designkonkurranse på Kulturkvartalet og Meierikvartalet.

38 søkerteam fordeler seg slik:

- 26 søknader på Kulturkvartalet
- 28 søknader på Meierikvartalet

—  Kommunen har fått inn mange svært gode søkerteam. Søkerteamene fordeler seg blant annet fra Norge, Danmark, Finland, Sverige, Spania, England, Nederland og Japan. Det er sterke og spennende arkitektkontor, der mange har gode referanser.

Arkitektene har tatt oppgaven med å sette sammen de beste lagene for å tegne Ibsenbiblioteket i Skien. Vi er heldige som kan få velge ut fra dette utvalget. Vi har klart å mobilisere og flere av søkerteamene er sammensatt av flere kontorer fra ulike land, så vi har sterke lag. Noen av søkerteamene har valgt lokalisering (enten Kulturkvartalet eller Meierikvartalet) og flere har søkt på begge lokaliseringene. Utvalgsgruppa gleder seg stort til å begynne å lese, og de kommer til å få en krevende jobb med å velge, sier prosjektleder Gunn Marit Christenson.

Les også Arkitektkonkurransen om Ibsenbiblioteket er lansert.

Les også http://www.skien.kommune.no/ibsenbiblioteket/