Ibsenbiblioteket - Utstilling i Stockmanngården på Handelstorget og på nett

Tekst Pressemelding Ibsenbiblioteket / Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 12.12.2019
De seks innkomne konkurranseforslagene stilles ut i Stockmanngården fra 5. desember 2019 til 5. mars 2020. Konkurranseforslagene er også tilgjengelige på nett på Skien kommunes nettside.

Hvordan blir bygget? Og hvordan kan Ibsens diktning tolkes i arkitektur? I høst har seks arkitektlag tegna det nye «Ibsenbiblioteket». Tre lag har tegna bygg for Kulturkvartalet (ved Ibsenhuset), og tre lag har tegna for Meierikvartalet (ved Handelstorget). Juryen skal velge en vinner på hvert av stedene i januar.

Hvor skal det nye biblioteket i Skien ligge?

I februar og mars bestemmer politikerne om det er vinnerforslaget for Meierikvartalet eller vinnerforslaget for Kulturkvartalet som skal bygges.

Skjermbilde 2019-12-12 kl. 10.01.05Skjermbilde 2019-12-12 kl. 10.01.05

Forslagene og plansjene er presentert på Skien kommunen sin hjemmeside: www.skien.kommune.no/ibsenbiblioteket 

Konkurransen er hemmelig, så inntil vinnerne blir offentliggjort er det ukjent hvem som har tegnet hvilket forslag.

Dette er arkitektkontorene som har deltatt i konkurransen:

Kulturkvartalet:

 • Kengo Kuma (J) / MAD (NO) (ARK og LARK)
  Japansk arkitektfirma med lang erfaring og mange internasjonale prosjekter, med norske partnere.
 • Snøhetta (ARK og LARK) (NO)
  Norsk arkitektkontor med lang erfaring og mange internasjonale prosjekter. Underleverandør er Bollinger Grohmann (ING).
 • Transborder studio (ARK) (NO)
  Norsk yngre arkitektkontor, i samarbeid med Mosbach Paysagistes (LARK)(FR). Underleverandører er Bollinger Grohmann (ING) / Mirko Stein (Miljørådgiver) / Kari Gravklev (Ibsen/scenograf) / Smith Wergeland (kulturminne).

Meierikvartalet:

 • Schmidt Hammer Lassen (ARK) (DK)
  Dansk arkitektfirma med lang erfaring og mange internasjonale prosjekter. Samarbeidspartnere er SLA (LARK) / Rambøll (ING).
 • Atelier Oslo / Lund Hagem (ARK) (NO)
  Norske arkitektkontorer som har inngått som partnere i denne oppgaven, et med lang erfaring og et yngre kontor. Underleverandører er Everyday Studio (LARK) (DK) / Liv Sæteren (Biblioteksfag) / SixSides (Utstilling) / Asplan Viak (Miljø) / Bollinger Grohman (ING).
 • Team Helen & Hard (ARK) (NO)
  Norsk arkitektkontor som inngår i partnerskap med Feste landskap- og arkitektur (ARK og LARK/byutvikling) (N). Underleverandører er Creation Holz (ING) / Hans Jacob Sande (Ibsen).

Juryens medlemmer
(vedtatt av formannskapet 29.01.19)

 • Ordfører Skien kommune - Trond Ballestad (SP)
 • Varaordfører Skien kommune - Trude Tvedt (AP)
 • Representant fra opposisjonen Skien kommune - Emilie Schäffer (H)
 • Prosjekteier/kommunalsjef BDK – Karin Finnerud
 • Biblioteksjef – Henriette Stoltz
 • Prosjektleder Ibsenbiblioteket – Gunn Marit Christenson
 • Fagrådgiver Ibsen – Anette Storli Andersen
 • Arkitekt fra kommunen/plansjef – Olav Backe-Hansen
 • Sivilarkitekt MNAL Jan Erik B-J Rossow, Arkitekt MNAL, daglig leder og partner Vill Mer og Partner Vill Arkitektur
 • Sivilarkitekt MNAL John Arne Bjerknes, arkitekt, partner, design leder i NORDIC — OFFICE OF ARCHITECTURE
 • Sivilarkitekt MNAL Berit M. Iversen, arkitekt Børve Borchsenius Arkitekter AS

Jurysekretærfunksjonen vil bli ivaretatt av NALs konkurransesekretariat. Juryens sekretær er: Konkurranseleder i NAL/sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas. NALs konkurransekomite har oppnevnt arkitekter til juryen.

Juryerings kriterier
(vedtatt av formannskapet 23.04.19)

Overordnet arkitektonisk grep:

Samlet skal de arkitektoniske grep medvirke til å få et nøkternt ikonbygg, som gir rom for hverdagslivet og samtidig vekker oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt:

 • med referanser til og som tolker Ibsens verk.
 • gir form til Skien som den gode og inkluderende møteplassen.
 • skaper forbindelser mellom Ibsenbiblioteket, Ibsenhuset og byen, både visuelt og funksjonelt.
 • legger til rette for mangfoldig bruk, både effektiv hverdagsbruk, unike opplevelser og fordypning over tid.
 • integrerer funksjoner og tjenester i én institusjon på en arealeffektiv måte, der samme areal kan fylle flere funksjoner på ulike tider av døgnet.
 • gjør det lett å orientere seg og forflytte seg i bygget for publikum, i alle aldre og med ulike funksjonsnivåer.

Bærekraftige løsninger-miljømessig og økonomisk:

 • som etterstreber/beskriver løsninger som vil gi en vesentlig reduksjon i klimafotavtrykket (i forhold til sammenliknbare referansebygg).
 • har materialkvaliteter som tåler intensiv bruk over tid.
 • som sikrer lave driftskostnader i et livsløpsperspektiv.

Gjennomførbarhet:

 • konseptet skal kunne skaleres opp og ned, avhengig av endelige vedtak om økonomiske rammer og nasjonale oppgaver.
 • synliggjøre opp- og nedskaleringsmulighetene gjennom å prioritere hvilke deler av prosjektet som kan økes/reduseres dersom byggekostnadene skal tilpasses.

Forslagene og plansjene er presentert på Skien kommunen sin hjemmeside: www.skien.kommune.no/ibsenbiblioteket 

Alle forslaga stilles ut i Stockmanngården (Telemarksgata 12) fra 5. desember til 5. mars. Utstillinga åpnet 5. desember 18.00. En smakebit fra hvert forslag stilles også ut i Mellomgangen på Skien bibliotek. 

Hvis du har lyst til å ha en egen omvisning i utstillinga, kan det bestilles av Gunn Marit i Skien kommune: gunnmarit.christenson@skien.kommune.no, telefon 906 05 620.