Oversiktsbilde Indre Laksevåg, Bergen. Åpen konkurranse om Indre Laksevåg i Bergen

Indre Laksevåg i Bergen - registrering Mercell

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 26.01.2021
Oppdatering i konkurransen vedr registrering i Mercell av personer uten registrert firma

Personer som ønsker å delta i konkurransen, men ikke har opprettet et firma, kan ikke registrere seg i Mercell. NAL ber om at disse personene sender en e-post til konkurransefunksjonær torhild@odinprosjekt.no.

Innkjøpsseksjonen i Bergen kommune jobbar med å finne ei løysing på registreringsproblemet.