Foto: DOGA

Inkluderende arkitektur – barrierer, muligheter og fordeler

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 23.04.2019
Boklansering og debatt. Hvordan kan arkitekter, byplanleggere og byggesektoren ta en ledende rolle når det gjelder å møte utfordringer knyttet til økende segregering i byene? Kan innbyggerinvolvering i planlegging og utvikling av byrom være med å redusere kulturelle, sosiale og økonomiske ulikheter og bidra til innovasjon? Hvordan kan inkluderende design benyttes som strategi for innovasjon i arkitektur- og byggeprosesser med ofte komplekse krav og forskrifter, og samtidig gi et konkurransefortrinn?

10. mai inviterer Norsk Design og arkitektursenter (DOGA) i samarbeid med NAL til lanseringen av boken Innovating with People - Inclusive Design and Architecture.

Sted og tid: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, kl. 13.00-16.00.

Boken gir en praktisk innføring i hvordan inkluderende design som strategi kan være en driver for innovasjon i design- og arkitekturprosesser for å utvikle mer brukervennlige produkter, tjenester, bygninger og byrom for et inkluderende samfunn for alle. Tanken om at arkitektur og byplanlegging kan dra nytte av inkluderende design er ikke ny, så hva skal til for at det skal bli generell praksis å involvere innbyggere i arkitektur- og byplanleggingsprosesser? 

Bli med på faglig diskusjon med norske og internasjonale eksperter innen inkluderende arkitektur og design. Debatt med perspektiver fra forskning, utdanning og praktiserende arkitekter.

Les mer og meld deg på her: