Illustrasjon: Eriksen Skajaa Arkitekter

"Inkluderende arkitektur" - les mer om foredragsholderne

Tekst Andreas Fadum Haugstad Sist oppdatert 27.10.2017
Kurset "Inkluderende arkitektur – byrom og boformer" holdes 3. november. Les mer om foredragsholderne her.

VictoriaVictoria Marie Evensen 

Victoria Marie Evensen leder byutviklingskomiteen i Oslo bystyre og er nestleder i Arbeiderpartiets bystyregruppe. Hun har sittet i bystyret siden 2011 og var i forrige periode medlem av kultur- og utdanningskomiteen. Victoria er utdannet tekstforfatter fra Westerdals School of arts, communications and technology og før hun ble fulltidspolitiker jobbet hun som nettopp tekstforfatter og kreativ leder i reklamebyrået Dinamo. Victoria er også leder av Grünerløkka Arbeiderparti. 

 

 

KarinKarin Høyland 

Karin Høyland er seniorforsker i SINTEF Byggforsk og 1. amanuensis på NTNU Fakultet for Arkitektur. Høyland har gjennomført og vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekter der man studerer brukernes erfaringer bed bygg og byer. Bo og tjenestetilbud for eldre, tilrettelegging for personer med demens, psykisk utviklingshemmede og å tilrettelegge for barnefamilier i by etc. Hun har jobbet med hvordan innsikt og forståelse om ulike brukerperspektiv kan bidra til innovasjon og nye løsninger. Inkluderende omgivelser handler om å lage steder og bymiljøer som kan brukes av flere og som bygger på kunnskap om bruk og opplevelser sett fra ulike perspektiver. Hun arbeider med en lærebok sammen med Camilla Ryhl om Inkluderende arkitektur.

AnneAnne Bjørndal 

Anne Bjørndal er arkitekt med mastergrad fra NTNU, og utveksling ved ENSAPB i Paris. Anne jobber tett med Rodeos samfunnsvitere for å oversette sosiale spørsmål og utfordringer til arkitektonisk form. Hun har de siste årene jobbet med prosjekter som FUBIAK (Furuset bibliotek og aktivitetshus), Parkløft: Tøyen, Blokk 58 – ungdomshus på Stovner og en ny gangbro over Akerselva. Hun var prosjektleder for Rodeos tre prisvinnende forslag i den internasjonale idékonkurransen Get a Bike - Break Free, som tok for seg forskjellige strategier for å gjøre Oslo til en sykkelby. Bjørndal har spesielt fokus på kommunikasjon og formidling arkitektur og var i 2016 prosjektleder og kurator for DOGA - Norsk senter for arkitektur og design sin store vårutstilling, ’Barn ingen adgang!’. Anne jobber på alle nivåer og skalaer av arkitekturfeltet, fra overordnede konsepter til bygningsdetaljering og ferdig prosjekt.  

Hanne MarieHanne Marie Sønstegaard 

Hanne Marie Sønstegaard er utdannet samfunnsviter (Cand.polit) og jobber i dag som samfunnsplanlegger i Bydel Alna, Oslo kommune. Hun har tidligere bl.a vært prosjektleder for Områdeløft Tøyen og Områdeløft Furuset og har jobbet med barn, medvirkning  og byutviklingsspørsmål i Norsk Form.

«Jeg er opptatt av en helhetlig innsats for å utvikle gode mangfoldige lokalsamfunn, samskapingsløsninger og kombinasjonene mellom det fysiske rom og de sosiale sammenhengene». 

 

HaraldHarald Øvland 

Avdelingsdirektør for skoleanlegg i Utdanningsetaten, Oslo kommune og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Han har Studier i sosiologi og historie J-K-Universität Linz, Østerrike.

Arbeidet med eiendom i Oslo kommune siden 1995. 

 

   

 

 

ArildArild Eriksen 

Arild Eriksen er sivilarkitekt utdannet fra Bergen Arkitekthøgskole. I tillegg til å drive arkitektkontoret underviser han på Bergen Arkitekthøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Universitetet på Ås. 

  

 

 

 

 

NicolaiNicolai Carlberg 

Nicolai Carlberg er fra København og utdannet etnolog. Han har i de siste 15 år arbeidet som bystrategisk rådgiver for en lang rekke fond, kommuner og utviklere med fokus på å fremme sosial bæredyktighet i det bygde miljø.