Innkalling til generalforsamling 2021

  Sist oppdatert 06.04.2021
Velkommen til generalforsamling i Oslo Arkitektforening 14. april kl 17.00. Som følge av koronasituasjonen vil generalforsamlingen avholdes digitalt ved bruk av Zoom.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 9. april kl 12.00. Påmelding gjøres her.

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi kan oversende lenke og relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

Innkalling og saksliste ligger nå tilgjenglig på OAF sine nettsider. Sakspapirer til generalforsamlingen vil bli sendt ut til dem som registrer seg i forkant av møte og vil også være tilgjenglig på nettsidene fra 6. april.

Frist for innsending av endringsforslag eller innmelding av saker er 14 dager før generalforsamling i samsvar med §2, og sendes til oaf@arkitektur.no