Almenningstråkket”, tegnet av BAS Arkitekter. Foto: TreFokus.

Innovativ og robust trebruk

Tekst Birgitte Skjerve Sist oppdatert 23.03.2015
Årets trebyggeri 2014 ble delt ut på Byggedagene 18. mars og vinneren var handels- og forretningsbygget “Almenningstråkket”, tegnet av BAS Arkitekter.

- Almenningstråkket ligger i skog- og trefylket Oppland. Utbyggeren Gran Almenning la fra starten av vekt på at bruk av tre skulle komme klart frem i bygget, som er på hele 9500 kvm. Bruk av tre ble derfor lagt til grunn i planleggingen og prosjektet ble utviklet med tanke på både konstruktiv bruk av tre og tre i ytterkledningen, uttaler juryen.

Av de innsendte forslagene stod juryen igjen med tre prosjekter som de mener viser innovativt trebruk:

 • Kallerud Studentboliger
 • Multikomforthuset
 • Almenningstråkket

Uten navn
Prisen ble delt ut under Byggegallaen på Oslo Plaza. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

 

Almenningstråkket

Prosjektet består av flere bygningskropper som fremstår som ett stort trebygg med nøktern arkitektur. Trebruken er enkel og synlig samtidig som den er innovativ og robust. Økonomisk og materialmessig effektive løsninger sto i fokus og prosjektkostnadene endte på imponerende 10 000 kr/kvm.

Byggherren Gran Almenning har fått et stort trebygg på 9500 m2 til bruk for handel og forretningsvirksomhet. Bygget kjennetegnes utenfra av grankledning fra Gran Tre. Den er skåret fra kjerneveden i den innerste delen av trestammen. Mye av bærekonstruksjonen er i limtre fra Moelven Limtre.

Almenningstråkket skulle fra starten av være et referanseprosjekt når det kommer til trebruk. Ett av hovedgrepene er bruk av bunta takstoler fra Pretre AS i Gausdal til byggets pulttak- og salttakskonstruksjoner. Opptil ni takstoler er buntet og skrudd sammen for å klare spennvidder på opptil 23 meter samt brannkravene. Takstolenes gode brannegenskaper gjorde at man valgte å hvitbeise takstolene og la de være synlige i store deler av bygningsmassen.

Prosjektet kjennetegnes ved:

 • Omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre
 • Innovativ prosess knyttet til utvikling av prosjektet
 • Økonomisk og materialmessig effektive løsninger
 • Robuste løsninger i forhold til bruk og levetid


Fakta om
Almenningstråkket

Byggherre: Gran Almenning

Arkitekt: BAS Arkitekter

Rådgivere: HR-prosjekt

Entreprenør: Miljøbygg AS

Leverandører: Ptretre AS, Moelven Limtre, Gran Tre ANS


Prosjekttype: Næringsbygg


Btoareal: 9. 563 kvm

Totale prosjektkostnader inkludert mva: 97,5 mill. kroner


Kostnader trebruk:

Bygget er et plassbygd trebygg med bærekonstruksjon i limtre og sammensatte takstolpakker. Veggelementer er produsert i jigg på byggeplass og det gikk med ca 1.200 m3 trelast, herav ca 4.000 m2 utvendig kledning.

Totalkostnad trelast og trekonstruksjoner var ca kr 8 mill.  – ca. 8 % av byggekostnaden.

Se flere bilder av byggget på nettsidene til Miljøbygg

 

Andre nominerte

Multikomforthuset
Byggherre: Optimera AS og Brødrene Dahl AS
Arkitekt: Snøhetta AS
Rådgiver: ZEB (SINTEF/NTNU)
Entreprenør: Espen Staer AS

Kallerud Studentboliger

Byggherre: Studentsamskipnaden i Oppland

Arkitekt: Jaff Arkitekter

Rådgiver: Sweco, Rambøl, Norconsult og Aalerud

Entreprenør: Moelven Bygg Modul AS

Bakgrunnen for prisen

”Årets trebyggeri” bygger på en økende interesse for tre som byggemateriale i alle typer bygg og konstruksjoner. Hensikten er å oppmuntre og inspirere til videre utvikling av tre som materiale i ulike byggeprosjekter – gjerne i kombinasjon med andre materialer. Treteknisk og TreFokus har tatt initiativ til prisen og gjennomfører dette i nært samarbeid med Byggeindustrien/bygg.no og Norske Arkitekters Landsforbund. TreFokus har vært juryens sekretariat.

Juryen for ”Årets trebyggeri 2014” har bestått av:

 • Haakon Tronrud, Tronrudgruppen
 • Per Helge Pedersen, Byggeindustrien
 • Line Kaasine, To Romturister
 • Birgitte Skjerve, Norske arkitekters landsforbund
 • Per Skogstad, TreTeknisk
 • Jørn Brunsell, Treteknisk
 • Aasmund Bunkholt, Trefokus

 

Juryen har lagt vekt på følgende kriterier:

 • Markedsmessige muligheter
 • Innovativ, spennende og robust trebruk
 • Arkitektonisk kvalitet
 • Miljøfokus og lavt energiforbruk
 • Arealeffektivt og økonomisk bygger
 • Kompetanseutvikling hos involverte aktører og leverandører