Picasso har signert og godkjent «Fiskerne» på Y-blokka. /Foto: Carl Nesjar 1969 / Gro Nesjar Greve

Opprop mot riving av Y-blokka

  Sist oppdatert 07.10.2019
Sammen med Støtteaksjon for å bevare Y-blokka, Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Henie Onstad Kunstsenter har Oslo arkitektforening invitert nasjonale og internasjonale kulturinstitusjoner til å stå opp for at Y-blokka skal bevares, til massiv oppslutning.

Til sammen har over 70 nasjonale og internasjonale kulturinstitusjoner sluttet seg til oppropet, inkludert 3 Picasso-museer og UNESCO-kommisjonen i Norge. Oppslutningen viser sterkt engasjement, der et bredt samlet nasjonalt- og internasjonalt kunst-og arkitektur-felt stiller seg bak bevaring av blokka. Les mer om saken i dagens leder i Dagsavisen.

Oppropet og listen over alle som har signert her:

Arkitekt Erling Viksjø tegnet Høyblokka og Y-blokka som en helhet. Høyblokka sto ferdig i 1958, med baagens nebrytende bruk av naturbetong og integrert kunst. Unge norske kunstnere, som Nesjar og Inger Sitter, fikk utforske det nye materialets muligheter, og det ble inngått et sensasjonelt samarbeid med Picasso. Y-blokka sto ferdig elleve år senere, med en friere, skulptural form, inspirert av FN-bygningen i New York og UNESCOs hovedkvarter i Paris. Bruken av naturbetong er foredlet, med større elvesteiner, buete vegger og to verk av Picasso, tegnet spesielt for det norske regjeringsbygget. «Fiskerne» på fasaden er et høydepunkt innenfor kunst i offentlig byrom, mens «Måken» pryder vestibylen. Den vakre konkylietrappa er et kunstverk i seg selv, skapt i et tett samarbeid mellom arkitekt og ingeniør.

I et halvt århundre har Oslos innbyggere spasert forbi verdenskunsten i Akersgata, noen i begeistring, andre i uvitenhet. Åtte års vernekamp har gitt ny kunnskap og åpnet manges øyne for Y-blokkas unike kvaliteter. Internasjonalt blir riveplanene møtt med vantro. Dette er også verdens kulturarv. Y-blokka er et modernistisk kulturminne som trenger tid for å bli allment anerkjent, slik den fortjener.

Å skjære løs veggene med «Fiskere» og «Måken» og montere Picassos kunstvegger som fremmede fugler i et nybygg, er ikke en akseptabel løsning. Dette vil ikke ivareta hensynet til bevaring og opplevelse av Picassos kunst. Det er et hovedpoeng at kunsten er uløselig integrert i konstruksjonen. Naturbetongens muligheter til å dekorere selve bygningsmaterialet trigget Picasso og utløste en ny fase i hans kunstnerskap. Regjeringskvartalet ble starten på 17 års samarbeid mellom Picasso og Nesjar. Da Picasso døde i 1973, hadde de to planer for nye kreasjoner i naturbetong, som store skulpturelle bygninger. Y-blokka forble høydepunktet.

Vi ber regjeringen lytte til faglige råd og stanse den planlagte rivingen. Y-blokka må bestå i det framtidige regjeringskvartalet, eventuelt med ny bruk. Mulighetene er mange. Y-blokka er umistelig og tilhører framtida.

September 2019

Fortidsminneforeningen

Astrup Fearnley ved direktør Gunnar B. Kvaran

Støtteaksjon for å bevare Y-blokka

Musée national Picasso-Paris v/direktør Laurent Le Bon

Musée Picasso, Antibes v/direktør Jean-Louis Andra

Museo Picasso Málaga v/direktør José Lebrero Stals

Moderna Museet, Stockholm ved direktør Daniel Birnbaum

Twentieth Century Society v/ direktør Catherine Croft

UNESCO-kommisjonen i Norge v/ leder Tora Aasland

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Norge

Europa Nostra Norge

Serpentine Galleries, London ved direktør Hans-Ulrich Obrist

Museum Vest v/ direktør Jenny Heggvik

Museumsforbundet

Ane Graff

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Bergen Arkitektskole

Bjarne Melgaard

Den Norske Opera

Det Norske Teater

Docomomo Norge

Drammens Museum

Ellen de Vibe

Forbundet Frie Fotografer

Forum for Kunstfaglig Utdanning

Fredrik Shetelig, dekan ved fakultet for arkitektur og design, NTNU

Galleri F15

Galleri Golsa

Galleri Rom

Henie Onstad Kunstsenter

Hertling & Andreassen

Håkon Bleken

Ina Hagen, styreleder, Unge Kunstneres Samfund

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)

Kunstnernes Hus v/ direktør Anne Hilde Neset

KODE v/ direktør Petter Snare

Lars Lillo-Stenberg

Morten Krogvold

Munchmuseet v/ direktør Stein Olav Henrichsen

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design v/ direktør Karin Hindsbo

Nordic Institute of Art v/dr.philos. Knut Ljøgodt

Norsk Kulturarv

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)

Oslo Arkitektforening (OAF)

Oslo Arkitekturtriennale (OAT)

Oslo Biennalen, v/ leder Ole Giskemo Slyngstadli

Oslo Fotokunstskole

Oslo Museum

Snøhetta

Tone Hansen

Trude Schelderup Iversen, seniorkurator, KORO

Trondheim kunstmuseum v/ direktør Johan Börjesson

Unni Askeland

Tromsø Kunstforening

Nordnorsk Kunstmuseum v/ direktør Jérémie McGowan

Museum Stavanger v/ direktør Siri Aavitsland

ARoS Aarhus Kunstmuseum v/ direktør Erlend Høyersten   

Arild Wahlstrøms Fond v/ Erik Wahlstrøm

OSL Contemporary v/ direktør Emilie Magnus

Stavanger Kunstmuseum v/ direktør Hanne Beate Ueland

Vigeland-museet v/ direktør Jarle Strømodden