Flere søkemuligheter

Prefabrikert og innovativt resepsjonsbygg i tre

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 19.04.2013

Intensjonen med den nye resepsjonen/adkomsthallen til Ipark - Innovasjonspark Stavanger var å være innovativ i sin form og konstruksjon. Arkitekten har valgt å la standard treelementer løse byggeoppgavens mange utfordringer.

Korte fakta

  • Arkitekt: Helen & Hard AS
  • Prosjektperiode: 2009 - 2012
  • Arealforbruk: 100 m2 (oppvarmet BRA)

Prosjektbeskrivelse

Ipark er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter, 600 ansatte, lokalisert på universitetsområdet på Ullandhaug sentralt i Stavanger. Oppdraget innebar å skape et nytt adkomstbygg med resepsjon som kan fungere fra to sider og samtidig forbinde to eksisterende kontorbygg. I tillegg bestod oppdraget i å transformere den gamle kantinen til en ny administrasjonsdel med møteromsavdeling, utleiearealer og etablere et romslig garderobeanlegg i underetasjen.

Med hensyn til kollektivtrasséen som er planlagt i området og dermed endrede adkomstforhold skulle det nye adkomstbygget løse tre hovedutfordringer:
- hovedinngangen skal stå tydelig frem i området, og være tilgjengelig fra sør-vest og fra nord-øst siden.
- den må forbinde de to tilstøtende bygninger.
- det var høye brannkrav siden bygget forbinder to seperate brannceller. Konstruksjonen måtte altså være massiv og det var krav om røykventilasjonsluker i taket.

Hovedgrepet er veldig enkelt - to parallelle stabler av treelementer danner fasadene mellom de eksisterende byggene. Ved å vri elementene mot hverandre oppstår det to spektakulære utkraginger som tydelig markerer hovedinngangene. Kravet om vinduene i taket som skal kunne åpnet ivaretas i området mellom de to stablene. Ut fra fasadene til eksisterende bygningene tettes konstruksjonen med trappede treelement som påkrevet av brannskillekrav. Takets struktur og geometri fortsetter nedover i veggene og danner også resepsjonsdisken og sittemøbler.

Prosjekteringen startet med en liten papp- og tremodell og ble så videreført med hjelp av digitalt designverktøy, blant annet Grassopper, et parametrisk verktøy som muligjør et stort antall repetisjoner i løpet av kort tid. I datamodellen kunne elementenes høyde og bredde justeres og det var med enkle grep mulig å teste ut ulike geometriske alternativer som ivartok flest mulig av oppgavene og det arkitektoniske uttrykket.

På denne måten løser et treelement alt: et helhetlig, statisk og fullisolert system i både vegg og tak som holder brannkravene, som er synlig innvendig overflate, som inneholder ledningsføringer og som former byggets innredning.

Konstruksjon og materialbruk

Treelementene er basert på et standardprodukt: trekasser som ulike produsenter tilbyr som fullisolerte tak- og dekkeelement. Utfordringen for prosjektet var at slike kassetter ikke er dimensjonert for stabling. Siden tre er et levende material, hadde bevegelsen i de stående sideveggene ført til deformasjoner og utettheter i konstruksjonen. Sideveggene er derfor bygget i krysslimte massivtreplater. Denne krysslimingen garanterer en stabil høyde på kassene ved ulike temperaturer og værforhold. Bunn og topplag er massive krysslimte 3-lagsplater. Elementene anses dermed som damptette.

Et element er 200mm høy og 500mm bred og 14 m langt. Bygget består av 24 lag elementer og er om lag 5 m høyt. Treelementprodusenten Lignotrend i Sør-Tyskland og den anerkjente ingeniøren Hermann og Samuel Blumer baserte sine beregnings- og arbeidstegninger på arkitektens 3D-modell. Elementene ble limt sammen ett og ett med hjelp av tredybler i bøk og levert til byggeplassen som hele elementer med ferdige innvendige overflater. Kassene er kappet og hull er borret med en CNC-fres. Stålpluggene som ble slått inn i hullene på byggeplassen tar opp horisontale skjærkrefter og sørger for en veldig nøyaktig plassering av elementene oppå hverandre. Dette ville ellers hadde krevet mye mer arbeid med innmåling og etterjustering. På grunn av disse pluggene liknet monteringsprosessen på et gigantisk lek med "legoklosser" og ble unnagjort på kun 8 arbeidsdager.

Den mest tidskrevende jobben på byggeplassen var å finjustere det første laget av elementene. Kassene ble justert på millimeter i både plan og høyden. Så ble stålankere støpt fast i fundamentene gjennom hull i elementene. Deretter gikk stablingen av vegg- og takkassene fort, 5 tømmermenn og en kransjåfør klarte å ferdigmontere hele hovedkonstruksjonen i løpet av 9 arbeidsdager. Grunndig planlegging og en meget presis prefabrikasjon av elementene muliggjorde den korte montasjetiden.

Hovedkonstruksjonen er vindtettet med en diffusjonsåpen membran og dekket med patinert sink som følger trappingen av trekonstruksjonen. Karmene til glassfassadene ligger skjult mellom to treelement silk at bare glasset er synlig. To helglasskaruselldører under utkragingene fungerer som hovedinnganger.
Kabelføringer er integrert i treelementene eller nedfelt i gulvet. Belysningen er festet på en skinne som løper rundt åpningen i tak, på toppen av det øverste elementet. Friskluft blir blåst inn i overgangen fra et av de tilstøtende bygningene og avsuget ligger i det andre eksisterende bygget. Gulvet er et tynt lag av grå-grønt påstøp.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 100 m2 (oppvarmet BRA)
Bruksareal (BRA): 100 m²
Oppvarmet bruksareal: 100 m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Prof. Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger
Sted/bydel: Ullandhaug
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2009 - 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Ipark Eiendom AS
Arkitekt: Helen & Hard AS
Prosjektledelse (PL): Nyland byggeadministrasjon AS
Miljørådgiver: SMI energi og miljø AS
Rådgivere: Procon AS (RIB) | GK Norge AS (RIV) | Bravida (RIE) | dyAna GmbH (Tyskland) (RIBfy) | Norconsult AS (RIBr) | Création Holz (RIB) (sveits)
Hovedentreprenør: Faber bygg AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse fra Arkitekten - Helen & Hard AS (Des 2012)

Del av Arkitekturguiden