Rapport
Ipark - nytt inngangsparti

Prefabrikert og innovativt resepsjonsbygg i tre
Intensjonen med den nye resepsjonen/adkomsthallen til Ipark - Innovasjonspark Stavanger var å være innovativ i sin form og konstruksjon. Arkitekten har valgt å la standard treelementer løse byggeoppgavens mange utfordringer.
Prosjektopplysninger
Adresse: Prof. Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger
Lokalisering: Ullandhaug
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2009-2012
Ferdigstilt: 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Delte entrepriser
Arkitekturguide: Arven etter Norwegian Wood
Byggherre: Ipark Eiendom AS
Arkitekt: Helen & Hard AS
Prosjektledelse (PL): Nyland byggeadministrasjon AS
Miljørådgiver: SMI energi og miljø AS
Rådgivende: Procon AS (RIB) | GK Norge AS (RIV) | Bravida (RIE) | Création Holz (RIB) (sveits)
Hovedentreprenør: Faber bygg AS
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Ipark er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter, 600 ansatte, lokalisert på universitetsområdet på Ullandhaug sentralt i Stavanger. Oppdraget innebar å skape et nytt adkomstbygg med resepsjon som kan fungere fra to sider og samtidig forbinde to eksisterende kontorbygg. I tillegg bestod oppdraget i å transformere den gamle kantinen til en ny administrasjonsdel med møteromsavdeling, utleiearealer og etablere et romslig garderobeanlegg i underetasjen.

Med hensyn til kollektivtrasséen som er planlagt i området og dermed endrede adkomstforhold skulle det nye adkomstbygget løse tre hovedutfordringer:
- hovedinngangen skal stå tydelig frem i området, og være tilgjengelig fra sør-vest og fra nord-øst siden.
- den må forbinde de to tilstøtende bygninger.
- det var høye brannkrav siden bygget forbinder to seperate brannceller. Konstruksjonen måtte altså være massiv og det var krav om røykventilasjonsluker i taket.

Hovedgrepet er veldig enkelt - to parallelle stabler av treelementer danner fasadene mellom de eksisterende byggene. Ved å vri elementene mot hverandre oppstår det to spektakulære utkraginger som tydelig markerer hovedinngangene. Kravet om vinduene i taket som skal kunne åpnet ivaretas i området mellom de to stablene. Ut fra fasadene til eksisterende bygningene tettes konstruksjonen med trappede treelement som påkrevet av brannskillekrav. Takets struktur og geometri fortsetter nedover i veggene og danner også resepsjonsdisken og sittemøbler.

Prosjekteringen startet med en liten papp- og tremodell og ble så videreført med hjelp av digitalt designverktøy, blant annet Grassopper, et parametrisk verktøy som muligjør et stort antall repetisjoner i løpet av kort tid. I datamodellen kunne elementenes høyde og bredde justeres og det var med enkle grep mulig å teste ut ulike geometriske alternativer som ivartok flest mulig av oppgavene og det arkitektoniske uttrykket.

På denne måten løser et treelement alt: et helhetlig, statisk og fullisolert system i både vegg og tak som holder brannkravene, som er synlig innvendig overflate, som inneholder ledningsføringer og som former byggets innredning.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

100 m2 (oppvarmet BRA)
Areal BRA 100 m2
Oppvarmet areal BRA 100 m2

ENERGI

Miljøtiltak

Konstruksjon og materialbruk

naturnære materialer / slitesterke materialer

Treelementene er basert på et standardprodukt: trekasser som ulike produsenter tilbyr som fullisolerte tak- og dekkeelement. Utfordringen for prosjektet var at slike kassetter ikke er dimensjonert for stabling. Siden tre er et levende material, hadde bevegelsen i de stående sideveggene ført til deformasjoner og utettheter i konstruksjonen. Sideveggene er derfor bygget i krysslimte massivtreplater. Denne krysslimingen garanterer en stabil høyde på kassene ved ulike temperaturer og værforhold. Bunn og topplag er massive krysslimte 3-lagsplater. Elementene anses dermed som damptette.

Et element er 200mm høy og 500mm bred og 14 m langt. Bygget består av 24 lag elementer og er om lag 5 m høyt. Treelementprodusenten Lignotrend i Sør-Tyskland og den anerkjente ingeniøren Hermann og Samuel Blumer baserte sine beregnings- og arbeidstegninger på arkitektens 3D-modell. Elementene ble limt sammen ett og ett med hjelp av tredybler i bøk og levert til byggeplassen som hele elementer med ferdige innvendige overflater. Kassene er kappet og hull er borret med en CNC-fres. Stålpluggene som ble slått inn i hullene på byggeplassen tar opp horisontale skjærkrefter og sørger for en veldig nøyaktig plassering av elementene oppå hverandre. Dette ville ellers hadde krevet mye mer arbeid med innmåling og etterjustering. På grunn av disse pluggene liknet monteringsprosessen på et gigantisk lek med "legoklosser" og ble unnagjort på kun 8 arbeidsdager.

Den mest tidskrevende jobben på byggeplassen var å finjustere det første laget av elementene. Kassene ble justert på millimeter i både plan og høyden. Så ble stålankere støpt fast i fundamentene gjennom hull i elementene. Deretter gikk stablingen av vegg- og takkassene fort, 5 tømmermenn og en kransjåfør klarte å ferdigmontere hele hovedkonstruksjonen i løpet av 9 arbeidsdager. Grunndig planlegging og en meget presis prefabrikasjon av elementene muliggjorde den korte montasjetiden.

Hovedkonstruksjonen er vindtettet med en diffusjonsåpen membran og dekket med patinert sink som følger trappingen av trekonstruksjonen. Karmene til glassfassadene ligger skjult mellom to treelement silk at bare glasset er synlig. To helglasskaruselldører under utkragingene fungerer som hovedinnganger.
Kabelføringer er integrert i treelementene eller nedfelt i gulvet. Belysningen er festet på en skinne som løper rundt åpningen i tak, på toppen av det øverste elementet. Friskluft blir blåst inn i overgangen fra et av de tilstøtende bygningene og avsuget ligger i det andre eksisterende bygget. Gulvet er et tynt lag av grå-grønt påstøp.

Kilder
Prosjektbeskrivelse fra Arkitekten - Helen & Hard AS (Des 2012)
Arkitekt: Helen & Hard AS
Inngangspartiet binder sammen to eldre bygg.
Arkitekt: Helen & Hard AS
Arkitekten har valgt å la standard treelementer løse byggeoppgavens mange utfordringer.
Arkitekt: Helen & Hard AS
Møblering er integrert i treelementene.
Arkitekt: Helen & Hard AS
Utvendig er trekasettene kledd med zinc.
Arkitekt: Helen & Hard AS
Arkitekt: Helen & Hard AS
Arkitekten har valgt å la standard treelementer løse byggeoppgavens mange utfordringer.
Arkitekt: Helen & Hard AS
Arkitekt: Helen & Hard AS