Illustrasjon av utkastet ”Solakrossen”, JAJA architects og Brandsberg-Dahl arkitekter.

JAJA architects og Brandsberg-Dahl arkitekter vant på Sola

Tekst Tekst Birgitte Skjerve / NAL Sist oppdatert 20.09.2016
Med utkastet ”Solakrossen” gikk arkitektkontorene JAJA architects ASP og Brandsberg-Dahl arkitekter AS seirende ut av den begrensede arkitektkonkurransen om ny kirke på Sola. Les mer i Norske arkitektkonkurranser (NAK) 473.

Følgende arkitektfirmaer ble valgt ut til å konkurrere etter en innledende prekvalifisering med 40 søkere: 

  • JAJA architects ASP og Brandsberg-Dahl arkitekter AS
  • Jensen & Skodvin Arkitekter AS
  • Sivilarkitekt Espen Surnevik AS og Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter
  • LINK arkitektur

Etter fire krevende og grundige jurymøter valgte flertallet i juryen å kåre ”Solakrossen” som vinner av konkurransen.

Sola kommune besluttet i 2015 å bygge en etterlengtet sentrumskirke og utlyste en begrenset plan- og designkonkurranse 8. Juli samme år. Visjonen til Sola kommune, Sola kirkelige fellesråd og Sola menighet er å bygge en sentrumskirke som skal gå inn i planene for utviklingen av Sola sentrum som et levende midtpunkt i kommunen. Menigheten ønsker at kirken skal oppfattes som åpen, tilgjengelig, inkluderende og framtidsrettet. Den nye kirkens kontakt og forhold til sentrumsplanen og byrommet var i juryen et hett tema og kilde til mye diskusjon. Flertallet endte opp med å stemme på et forslag som danner en ny kirkeplass som ligger til den planlagte Rådhusplassen og bryter således med den underliggende sentrumsplanen som viser en stor åpen plass mellom den nye kirken og det nye Rådhuset. Argumentasjon bak dette var hensyn til lokalklima og skala.

Utkastet ”Solakrossen” viser en kirke med en bredde av muligheter. Uterommene er logisk og fint knyttet opp mot planen som er fleksibel med gode løsninger for sambruk og samtidigbruk. Materialbruken er knyttet til stedet med stein i byggets base, som knytter kirken opp mot de eldre steinkirkene i Sola. De høye volumene er vist med moderne trebruk og uttrykker en framtidsrettet og bærekraftig arkitektur. Vinnerutkastet ”Solakrossen" var i tillegg konkurransens rimeligste etter kostnadskalkyler, gjort av Norsk bygganalyse.

Av øvrige utkast ble ”Høyt og Laft” trukket frem som et sjeldent sterk bidrag til norsk kirkebyggekunst. Utkastet viser en tydelig sammenheng mellom konsept og idé og er arkitektonisk meget innholdsrikt og interessant. Utkastet ”Av jorden”, viser en kirke som tar en sterk og tydelig plass i sentrum med en interessant og ruvende takform. ”Av jorden” viste et spennende og robust konsept med flott kontakt mellom kirkerom og grønne uterom. Utkastet ”Sola kirke – et felleskap”, hadde mange fine trekk og kvaliteter, men har et svakt konsept som er lite gjennomført i plan, snitt og volum.

NAL gratulerer Sola kommune, Sola kirkelige fellesråd, Sola menighet, JAJA architects og Brandsberg-Dahl arkitekter med seieren!

Se juryens begrunnelse her: Norske arkitektkonkurranser NAK 474 – Ny kirke i Sola sentrum

NAK_ny kirke i sola sentrum forside