Flere søkemuligheter

Jåtten Øst B8

  Sist oppdatert 15.05.2013

April Arkitekter vant førstepremie i Europan 7 i 2003 med sitt prosjekt Hothouse på Jåtten Øst i Stavanger. Forprosjekt er ferdigstilt. Utbygger gjennomgår nå prosjektet for å tilpasse det sine rammer. Videre utvikling er ikke avklart per dato.

Korte fakta

  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Arealforbruk: 16.490 m2 bolig (90%). 1.750 m2 næring (10%). 18.240 m2 totalt.

Boligområdet Jåtten Øst ligger i utkanten av Stavanger, og bygges ut basert på vinnerforslaget i Europan 7 konkurransen. Konkurranseutkastet prøvde å skape en suburban boform som et alternativ til ordinære boligfelt. Resultatet var en variert bygningsmasse, der Jåtten Øst B8 utgjør halvdelen av et slikt kvartal, og består av boliger som er bundet sammen av glasshus og felles uteområder. Den andre delen av kvartalet omtales som B7 og ble ferdigstilt i 2008.

Tomta ligger ved Riksvei 44. Langs veien er det planlagt en langstrakt leilighetsbygning i fire og fem etasjer, som skjermer uteområdene mot trafikken. Innenfor denne ligger mindre leilighetshus, der fire til åtte leiligheter er samlet rundt ett glasshus med fellesfunksjoner. Arkitektene har gått langt i å blande ulike boligtyper og -størrelser, for å skape et variert bomiljø.

Et sentralt uterom, ligger midt i området, mellom B7 og B8. Parken har variert vegetasjon og er tilrettelagt for lek. Ryggraden i uteområdet på selve B8-feltet vil være i en eksisterende grønn oase omkring steinsatt kanal og steingarder.

Energi

Energibruken i boligene skal ligge under 80 kWh per kvm per år, noe som kvalifiserer til stempelet lavenergiboliger. Ved hjelp av god isolasjon, høy tetthetsgrad og energieffektive løsninger, blir oppvarmingsbehovet lavt.

B8 vil dele varmesentral med B7. Herfra distribures varmen ved hjelp av et vannbårent system til gulvvarme på bad og radiatorer i øvrige rom.

Konstruksjoner og materialbruk

Tre er hovedmateriale i samtlige prosjekter i Norwegian Wood, både i bærekonstruksjon og overflate. Videre stilles det krav til at de ti vanligste materialene skal ECOproduct-vurderes og dermed miljøgodkjennes.

Det vurderes prefabrikasjon, noe som kan være et sentralt tiltak for å holde prisen nede, og å redusere byggeavfall.

Universell utforming

Uterommene og felleshusene skal være tilgjengelig for alle, med trinnfrihet og enkel framkommelighet. Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming av leilighetene i blokken, samt 1.etasjene i lavbebyggelsen.

Store deler av overflatene i det sentrale uterommet vil være harde, med spredte grønne partier og lekefunksjoner. Det harde dekket skal gjøre overflaten anvendelig, slitesterk og tilgjengelig for alle.

Det mest nytenkende ved B8 er trolig glasshusene som tilbyr et annerledes fellesrom. Hvert av dem deles av fire til åtte boliger. Glassvolumene er uoppvarmede, men vil være utstyrt med tunge materialer innvendig, og automatisk lufting via takvinduer, for å stabilisere temperaturen. På den måten vil rommene holde en akseptabel temperatur det meste av året, og legge til rette for allsidig aktivitet. Fellesarealene kan endre funksjon over tid, og skal bidra til å knytte beboerne sammen.

Grønne arealer

Det sentrale uterommet, ligger midt i området, mellom B7 og B8. Parken byr på lekeplass og variert vegetasjon. Ryggraden i uteområdet på selve B8-feltet vil være i en eksisterende grønn oase omkring steinsatt kanal og steingarder. Forøvrig vil store deler av overflatene være harde, med spredte grønne partier og lekefunksjoner. Det harde dekket skal gjøre overflaten anvendelig, slitesterk og tilgjengelig for alle.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 16.490 m2 bolig (90%). 1.750 m2 næring (10%). 18.240 m2 totalt.

ENERGI

Energiforbruk: Vektet levert energi 80 kWh/m2/år. Netto e-behov 96 kWh/m2/år. Verdiene er beregnet, ikke målt.
Energikilder: Området er festet til en kontrakt som krever bruk av naturgass.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Jåtten
Sted/bydel: Stavanger Kommune
Kommune: Stavanger
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forbildeprogram: Norwegian Wood

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stavanger boligbyggelag
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.