Juridisk bistand hos advokatfirmaet Hjort DA

  Sist oppdatert 25.11.2020
Som medlem i Norske arkitekters landsforbund får du avtalepris hos advokatfirmaet Hjort DA. Prisene utgjør en rabatt på 18 % på ordinær timepris.

Avtalen omfatter råd og bistand innenfor rettsområdene:

  • Entreprise og rådgivningskontrakter
  • Plan- og bygningsrett

Hjorts salær fastsettes etter medgått tid basert på følgende timesatser:

  • Partner                      3 100,-
  • Senior                       2 650,-
  • Ansatt advokat          2 200,-
  • Fullmektig                 2 000,-

Prisene utgjør en rabatt på 18 % på ordinær timepris. Prisene er uten mva.

Vilkår for medlemmer i NAL

  • Avtalepriser fremforhandlet av NAL
  • Valgt advokat vil være klientansvarlig og kontaktperson i alle saker til rettsområdet
  • Hjort skal tilpasse nivået på advokat som yter bistand etter sakens kompleksitet

Slik benytter du deg av avtalen

Henvendelser innenfor nevnte rettsområde kan rettes til følgende advokater:

Plan- og bygningsrett

Advokat/partner Liv Zimmermann

Mobil: 994 48 273

E-post: lzi@hjort.no

Entreprise og rådgivningskontrakter

Advokat/partner Frank Almås

Mobil: 917 92 074

E-post:  fal@hjort.no

Om Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet bistår forretningsklienter og offentlige og private klienter med rådgivning og prosedyreoppdrag i saker innenfor alle sentrale rettsområder. Hjort har over 80 advokater. Firmaet er anerkjent i norske og internasjonale rangeringer.

Eiendom og entreprise utgjør en stor avdeling i Hjort og har noen av Norges fremste eksperter på området. Avdelingen består av 24 advokater, hvorav 8 er partnere.

Hjort tilbyr juridiske tjenester innenfor alle områder av fast eiendom. Fagmiljøet innenfor plan- og bygningsrett er blant Norges sterkeste og best ansette. I tillegg til strategisk planlegging for prosjekter som f.eks. utviklingsprosjekter og transformasjon, bistår Hjort i søknads- og klageprosesser vedrørende regulerings- og byggesaker.

Hjorts entrepriseadvokater håndterer alle aktuelle problemstillinger gjennom prosjekters livsløp, og har omfattende erfaring med løpende rådgivning og kontraktsforhandlinger, i tillegg til alle former for tvisteløsning.