Verkstedet skal bli en levende arena hvor kommende generasjoner av håndverkere og spesialister innenfor tradisjonsbærende håndverk kan utvikle og spre kompetanse og kunnskap. Foto: Museene i Akershus

Juryen i åpen konkurranse om verkstedbygg til Follo Museum

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 17.09.2020
Alle juryens medlemmer er nå på plass i den pågående åpne arkitektkonkurransen om verkstedbygg til Follo Museum/Museene i Akershus.

Juryen i konkurransen består av følgende personer:

 • MiA – Museene i Akershus v/ Henrik Smith, avdelingsdirektør Follo Museum
 • MiA – Museene i Akershus v/ Vidar Mørch, kommunikasjonsdirektør
 • Norsk håndverksinstitutt v/ Eivind Falk, Instituttleder
 • Bygg og Bevar v/ Christel Eline Wigen Grøndahl, Daglig leder
 • Viken fylkeskommune v/ Kari Larsen, Leder for seksjon for bygningsmiljøer og landskap
 • Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL):
  sivilarkitekt MNAL Carl-Viggo Hølmebakk
 • Oppnevnt landskapsarkitekt MNLA fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA): landskapsarkitekt MNLA Lars J. Berge

Rollen som juryens sekretær vil ivaretas av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Linker til konkurransekunngjøringen
Konkurransens hovedside: https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-330116
Konkurranseprogram og vedlegg er tilgjengelig etter at man har meldt sin interesse på konkurransens hovedside. Her ligger alle konkurransens dokumenter, alle oppdateringer blir publisert gjennom denne portalen og det er bare gjennom konkurransens hovedside konkurranseutkastene kan leveres inn innen fristen. Derfor er det viktig alle melder sin interesse via lenken over.
Se også konkurranseutlysningen på Doffin.no og TED.europa.eu og Arkitektur.no

Spørsmål og svar
På konkurransens hovedside blir det kontinuerlig lagt ut svar på innkomne svar. Dokumentet inneholder:

 • SPØRSMÅL VEDR KONKURRANSEPROGRAMMET
 • TEKNISKE SPØRSMÅL VEDR EU-SUPPLY OG KONKURRANSEPORTALEN

Fremdriftsplan
Milepælene i forbindelse med denne konkurransen er beskrevet under. Vær oppmerksom på at Museene i Akershus forbeholder seg retten til å endre både milepæler og datoer.

 • Utlysning av konkurranse: 17.08.2020
 • Tomtebefaring: Grunnet de stadig usikre forholdene rundt Covid-19 situasjonen ber vi interesserte arkitekter om å befare konkurransetomten på egen hånd. Området er åpent og offentlig tilgjengelig hver dag og hele døgnet. Oppdragsgiver har lagt ut en mappe i konkurranseunderlaget med bilder av tomten og område som er ment å vise tomten så godt som mulig.
 • Frist for spørsmål: 23.10.2020 kl 12.00
 • Frist for svar: 30.10.2020
 • Frist for å levere: 13.11.2020 kl 12.00
 • Resultat offentliggjøres: Januar 2021

Lykke til!