Flere søkemuligheter

Universelt utformet gangbane i Jotunheimen

Publisert av: Iselin Ekman / NAL Sist oppdatert 18.12.2013

I Klimapark 2469 i Jotunheimen er det anlagt en 1,1 km lang universelt utformet gangbane som tilgjengeliggjør det spesielle landskapet i nasjonalparken.

Korte fakta

  • Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken
  • Prosjektperiode: 2014

Prosjektbeskrivelse

Juvflye er en universelt utformet gangbane i Juvassflya i Jotunheimen 1840 meter over havet. Den strekker seg 1,1 km gjennom Klimapark 2469, fra blokkmarka til istunellen i Juvfonna og til utsiktsplatformen ved Kjelbreen i randsonen av Jotunheimen nasjonalpark. Landskapet er en såkalt polygonmark, et tundraområde som ofte finnes i høyfjell eller polarstrøk, som er tydelig preget av permafrost. Gjennom bevegelsen blir de besøkende introdusert for landskapets spesielle formasjon og flora, i tillegg til unike arkeologiske funn som kommer til syne gjennom isbreen Juvfonnas tilbaketrekning.

Utgangspunktet for prosjektet var et ønske om å tilgjengeliggjøre det spesielle naturområdet for de med nedsatt funksjonsevne, og da særlig med tanke på skoleklasser ettersom barn og unge er en av de viktigste målgruppene for klimaparken. Samtidig er det en måte å skåne det sårbare klimaet ved at man lettere kan styre de besøkendes bevegelse i landskapet og dermed unngå unødvendig slitasje.

Konstruksjoner og materialbruk

Gangbanen er bygget av glassfiberrister med malmfuru som konstruktivt virke, understøttet av fundamentpunkter av blokkstein fra stedet som er forankret til en stor blokkstein frosset fast i permafrosten.

Universell utforming

Gangbanen er et eksempel på universell tilgjengeliggjøring av et viktig naturområde på en skånsom og estetisk måte. Prosjekteringen baserer seg på en nøyaktig flyscanning av terrenget, og bordganger og plattformer er plassert slik at man oppnår en maksimal stigning på 1:20. En enkel ledekant på hver side av gangbanen indikerer lengderetningen, avbrutt på enkelte steder av gule, horisontale hvile- og formidlingsplatformer som er plassert i forbindelse med ulike landskapelige særtrekk. Samtidig som gulfargen fungerer som kontrast for svaksynte, er fargetonen i både materiale- og fargevalg tilpasset omkringliggende natur. I tillegg har en viktig faktor i prosjektutviklingen vært at tiltaket skal være reversibelt og ikke påføre landskapet unødvendig slitasje.


KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 2,3 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Juvassflya
Kommune: Lom
Prosjektperiode: 2014
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Friluftsområder, turvei, vannkant

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Klimapark 2469
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken
Prosjektledelse (PL): Lom kommune, Plan og miljø
Rådgivere: Dr. techn. Kristoffer Apeland AS (RIB)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.