Flere søkemuligheter

Karlsvika Naturskole

  Sist oppdatert 03.11.2011

Naturskole- hvor bygget skal gjenspeile det verdigrunnlag og de målsetninger som skolen bygger på - bærekraftige løsninger i materialvalg, byggemetode og energiløsninger.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2001

Skolen tar imot klasser eller grupper fra grunnskolen og barnehager på dagsbesøk, til sammen ca 3.000 grunnskoleelever og 800 barnehagebarn i året. Det pedagogiske opplegg er feltparbeid, uteskole, friluftsliv, miljølære og natur- og spenningsopplevelser. Skolebygget skal gjenspeile det verdigrunnlag og de målsetninger som skolen bygger på. Materialvalg, energibruk og byggemetode har bærekraftige løsninger som viser ansvarlighet i forhold til miljø og effektiv ressursutnyttelse.
Nybygget har et bruksareal på ca 135 kvm, og består av 3 ulike deler som er samlet under et felles tak. Bebygd areal er på ca 240 kvm, med et stort takoverbygg som gir ly for været.

Annet:

Universell utforming:
Anlegget, inklusiv toalett, inventar og utstyr er dimensjonert for alle brukergrupper. Hele anlegget ligger på ett nivå og er dermed tilgjengelig for rullestoler.
Naturnære og fuktregulerende  materialer og diffusjonsåpne konstruksjoner gir godt innemiljø.

karlsvika - materialer

Klasserommet har slitesterkt gulv av marktegl lagt i sand.
Ytterveggene er  forblendet med halmballer som er pusset innvendig med leirpuss og utvendig med hydraulisk kalkpuss. Pussen er malt med silikatmaling, og konstruksjonen er diffusjonsåpen.
Yttertaket er isolert med cellulosefiber, og utvendig kledd med ubehandlet malmfuru. Bærende konstruksjoner er utført som tømmerrammer i massivt tre.
Yttervegger i tradisjonelt bindingsverk og himlinger er kledd med løvtre i ulike lokale tresl

karlsvika - energi

Klasserommet oppvarmes med vannbåren varme fra solfangere i yttertaket og har i tilegg kakkelovn for biobrensel. Det er tilrettelagt for varmepumpe med sjøvann.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Karlsvikvn. 26, 3150 Tolvsrød
Sted/bydel: Tønsberg
Kommune: Tønsberg
Prosjektperiode: 2001
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: Sandås bygg AS | Økologisk håndverksbedrift / NJH | Kristian Fadum AS | Timber AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Les mer om byggeprosessen i artikkelen: "Nytt skolebygg for Karlsvika naturskole" på http://www.miljolare.no/karlsvika/nybygg/