Flere søkemuligheter

Karlsvika Naturskole

  Last updated 03.11.2011

Naturskole- hvor bygget skal gjenspeile det verdigrunnlag og de målsetninger som skolen bygger på - bærekraftige løsninger i materialvalg, byggemetode og energiløsninger.

Short facts

  • Project duration: 2001

Skolen tar imot klasser eller grupper fra grunnskolen og barnehager på dagsbesøk, til sammen ca 3.000 grunnskoleelever og 800 barnehagebarn i året. Det pedagogiske opplegg er feltparbeid, uteskole, friluftsliv, miljølære og natur- og spenningsopplevelser. Skolebygget skal gjenspeile det verdigrunnlag og de målsetninger som skolen bygger på. Materialvalg, energibruk og byggemetode har bærekraftige løsninger som viser ansvarlighet i forhold til miljø og effektiv ressursutnyttelse.
Nybygget har et bruksareal på ca 135 kvm, og består av 3 ulike deler som er samlet under et felles tak. Bebygd areal er på ca 240 kvm, med et stort takoverbygg som gir ly for været.

Annet:

Universell utforming:
Anlegget, inklusiv toalett, inventar og utstyr er dimensjonert for alle brukergrupper. Hele anlegget ligger på ett nivå og er dermed tilgjengelig for rullestoler.
Naturnære og fuktregulerende  materialer og diffusjonsåpne konstruksjoner gir godt innemiljø.


PROJECT DETAILS

Street address: Karlsvikvn. 26, 3150 Tolvsrød
Place: Tønsberg
Municipality: Tønsberg
Project duration: 2001
Project type: New building / addition
Building type (function): School / educational facility

PROJECT TEAM

Main contractor: Sandås bygg AS | Økologisk håndverksbedrift / NJH | Kristian Fadum AS | Timber AS
Drawings may contain errors and may not be in accordance with local law or building code. Drawings are copyrighted and for inspiration purposes only. National Association of Norwegian Architects is not responsible for any damage og loss caused by the any type of use of drawings available online.

PUBLISHED

Les mer om byggeprosessen i artikkelen: "Nytt skolebygg for Karlsvika naturskole" på http://www.miljolare.no/karlsvika/nybygg/