Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2017

  Sist oppdatert 19.03.2018

Korte fakta

  • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS | Lusparken Arkitekter AS | JSTARKITEKTER AS
  • Interiørarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS | Lusparken Arkitekter AS | JSTARKITEKTER AS
  • Landskapsarkitekt: Rambøll AS
  • Prosjektperiode: 2010 - 2015
  • Arealforbruk: 17500 m2

Arkitektens beskrivelse

Mangfold er et viktig stikkord som beskriver Kimen kulturhus. Det gjenspeiler seg både i innholdet og brukerne. Bygget forener Kulturhusets ulike funksjoner som bibliotek, fritidsklubb, kultursaler, kino, verksteder og øvingsrom for kunst, dans, musikk, media og mer, og dette forenes med en ny kirke og et hotell. I tillegg til byggets kulturprogram huser bygget ca 50 kontorplasser for kulturetaten i kommunen, kirken og diverse leietakere knyttet til de ulike aktiviteter.

Arkitekturen utstråler byggets moderne funksjon og samtidspuls. Samtidig er prosjektet forankret og inspirert i stedets historie og kultur. Kimen kulturhus er inspirert av Værneskirken samt den historiske trehusbebyggelsen som er en viktig og vakker del av kulturarven i Stjørdal. Dette videreføres i en urban form og gis en ny tolkning i kulturhuset. Den arkitektoniske utformingen bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Bygget er kledd i et slør av svart pulverlakkert strekkmetall i stål. Strekkmetallet fungerer som solavskjerming der det er store bakenforliggende glassfelt. De tunge massive konstruksjonene er utført i plasstøpt betong av Skanska selv. Slanke stålsøyler bærer dekkene og er produsert lokalt på Skanskas stålfabrikk utenfor Trondheim. Et av byggets viktigste enkeltobjekter er hovedtrappen, en spiraltrapp i stål som knytter de ulike planene i bygget sammen vertikalt. Trappen er ikonisk og identitetsskapende med sitt sterkt grønne indre som står i kontrast til det sorte, blanke ytre.

Med et bredt program og tilpasset arkitektur av høy kvalitet, har Kimen kulturhus blitt et byggverk med stor betydning for regionen og lokalbefolkningen i Stjørdal.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 17500 m2

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Sandgata 15, 7500 Stjørdal
Kommune: Stjørdal
Prosjektperiode: 2010 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stjørdal kulturutvikling AS
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS | Lusparken Arkitekter AS | JSTARKITEKTER AS
Landskapsarkitekt: Rambøll AS
Interiørarkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS | Lusparken Arkitekter AS | JSTARKITEKTER AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Kunstnere: Anne-Karin Furunes, Edith Lundebrekke, Maja S K Ratkje
Hovedentreprenør: Skanska Bygg Trondheim
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.