Fra vl.no. Foto: Ellen Lande Gossner

Kjell Lund døde 17. august, 86 år gammel

Tekst Ingerid Helsng Almaas Sist oppdatert 20.08.2013
Kjell Lund (f. 18.6.1927), æresmedlem av NAL siden 1994, var en av de mest prominente arkitektene i Norge mot slutten av det 20. århundre.
Arkitektkontoret Lund Slaatto Arkitekter, som han etablerte i 1958 sammen med Nils Slaatto (1923-2001), har stått for sentrale byggverk som Asker rådhus (1964), Chateau Neuf (1970) og Norges Bank (1987) i Oslo, Det Norske Veritas (1976 og 1983), Sølvberget i Stavanger (1987) og vernebygget over domkirkeruinen på Hamar (1998). 
 
Lund var også en av etterkrigstidens sentrale kirkearkitekter, og hadde stor betydning for utviklingen av moderne kirkebygg i Norge med anlegg som St. Hallvard kirke og kloster i Oslo (1966), Eidsvåg kirke (1985) og St. Magnus kirke på Lillestrøm (1988).
 
Kjell Lund ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1985. Han har mottatt den svenske Prins Eugen-medaljen og var æresmedlem av Kungliga Akademien för de fria konsterna og The American Institute of Architects. Han ble tildelt Norsk Forms Hederspris i 1995 og Grosch-medaljen i 2005. Ved overrekkelsen holdt Kjell Lund en kort tale som oppsummerer noen innsikter fra hans lange virke som arkitekt. Denne stod på trykk i Arkitektur N (pdf)