Flere søkemuligheter

Kladden kanvas barnehage

  Sist oppdatert 03.11.2011

Kladden barnehage i Godvik i Bergen er utformet på barns primisser, og er bygget etter prinsipper om universell utforming.

Korte fakta

 • Prosjektperiode: 2006

Kladden barnehage i Godvik i Bergen er bygget etter prinsipper om universell utforming og hovedfokus i prosjektet har vært å finne løsninger best mulig tilpasset barna. Det var også et mål at alle rom skal gi muligheter for fysisk utfoldelse.  Barnehagen er på ca. 800 m2 og er nesten 60 meter lang.

Evaluering

Brukerne opplever at de åpne løsningene fungerer godt. Daglig lelder Knudsen Høvik sier til Byavisen (nr.3-06) at  "Barna fordeler seg på de ulike aktivitetsrommene, og vi opplever faktisk mer ro og konsentrasjon og mindre støy enn i andre barnehager"


Kladden-UU-orienterbarhet

Fargebruk er viet spesiell oppmerksomhet. Veggene er holdt i lyse farger, mens detaljer som dørkarmer, hyller, lekeapparater og møbler er i  sterke farger. God planløsning og tydeligfargebruk letter orienterbarhenten for svaksynte.

Garderobe                 IMG_0082 DSC_3780-2

Kladden-UU-hovedløsninger for alle

Barnehagen er ikke inndelt i avdelinger som tradisjonelle barnehager, men inneholder i stedet aktivitetsrom som vinterhage, snekkerverksted, atelier, svømmebasseng, sanserom og amfi.
Barna velger selv hvilke aktiviteter de ønsker å delta på i løpet av dagen, og de åpne løsningene gjør at barna fritt kan leke med hvem de vil, hvor og når de har lyst.

Alle rommene er spesialtilpasset aktivitetene de skal brukes til. I atelieret har man f.eks  ekstra sterke lamper, mens kjøkkenet er er innredet med benker i riktig arbeidshøyde både for store og små, slik at alle skal kunne delta i matlagingen. Matlaging er en viktig aktivitet i barnehagen og kjøkkenet har fått en sentral plassering i bygningen.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Breivikstølen 3, 5179 Godvik
Sted/bydel: Fyllingsdalen
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2006
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Kanvas
Prosjektledelse (PL): Kanvas v/ Lisbet Andresen
Hovedentreprenør: Løvik K A A/S
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Byavisen eiendom (nr.3 2006)

KILDER

Byavisen eiendom (nr.3 2006), www.kanvas.no