Flere søkemuligheter

Klimahuset

  Sist oppdatert 09.01.2019

Klimahuset er et nytt utstillingsbygg i Botanisk hage på Tøyen som skal formidle kunnskap om klimaendringer og jordens klima. Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk, skal Klimahuset vise vei til fremtidens byggeløsninger.

Korte fakta

 • Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS | Atelier Oslo
 • Landskapsarkitekt: Atsite
 • Prosjektperiode: 2018 - 2020

Prosjektbeskrivelse

Klimahuset vil være på 650 kvadratmeter, og er formet for å få optimal solinnstråling til solcellepanelene på taket. Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk, skal Klimahuset vise vei til fremtidens byggeløsninger.

Klimahuset vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling, sanselige opplevelser og utforsking av løsninger på aktuelle klimaspørsmål skal huset engasjere de besøkende og samfunnet til endring i bærekraftig retning.

Viktigste klimatiltak:

 • Nullutslippsbygg (i henhold til ZEB-COM)
 • Desentralisert energiproduksjon med solceller og kompakt batteribanksystem
 • Naturlig ventilasjonsprinsipp (skorsteinseffekt)
 • Redusert vannforbruk
 • Ingen nye parkeringsplasser
 • Nærhet til offentlig kommunikasjon
 • Kortreiste materialer med bærekonstruksjon av tre
 • Bruk av lavkarbonbetong
 • Lave CO2-utslipp og høy resirkuleringsgrad av materialer
 • Fossilfri byggeplass

Arkitekt- og utstillingsdesignkonkurranse ble arrangert i 2017 og teamet: Lund Hagem, Atelier Oslo, Bollinger Grohmann, Transsolar, ATSITE og Expology gikk av med seieren.
Prosjektet er forventet ferdigstilt høsten 2019.


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Tøyen
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2018 - 2020
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Universitet/ høyskolebygg
Forbildeprogram: FutureBuilt

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Universitetet i Oslo v/ Eiendomsavdelingen
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter AS | Atelier Oslo
Landskapsarkitekt: Atsite
Rådgivere: Bollinger Grohmann, Transsolar, Expology
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa