futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Klimahuset

Klimahuset er et nytt utstillingsbygg i Botanisk hage på Tøyen som skal formidle kunnskap om klimaendringer og jordens klima. Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk, skal Klimahuset vise vei til fremtidens byggeløsninger.
Foto: Lund Hagem og Atelier Oslo
Prosjektopplysninger
Lokalisering: Tøyen
Kommune: Oslo
Ferdigstilt: 2020
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Universitet/ høyskolebygg
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Universitetet i Oslo v/ Eiendomsavdelingen
Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter ASAtelier Oslo
Landskapsarkitekt: Atsite
Rådgivende: Bollinger Grohmann, Transsolar, Expology
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Klimahuset vil være på 650 kvadratmeter, og er formet for å få optimal solinnstråling til solcellepanelene på taket. Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi og med en stor andel treverk, skal Klimahuset vise vei til fremtidens byggeløsninger.

Klimahuset vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling, sanselige opplevelser og utforsking av løsninger på aktuelle klimaspørsmål skal huset engasjere de besøkende og samfunnet til endring i bærekraftig retning.

Viktigste klimatiltak:

  • Nullutslippsbygg (i henhold til ZEB-COM)
  • Desentralisert energiproduksjon med solceller og kompakt batteribanksystem
  • Naturlig ventilasjonsprinsipp (skorsteinseffekt)
  • Redusert vannforbruk
  • Ingen nye parkeringsplasser
  • Nærhet til offentlig kommunikasjon
  • Kortreiste materialer med bærekonstruksjon av tre
  • Bruk av lavkarbonbetong
  • Lave CO2-utslipp og høy resirkuleringsgrad av materialer
  • Fossilfri byggeplass

Arkitekt- og utstillingsdesignkonkurranse ble arrangert i 2017 og teamet: Lund Hagem, Atelier Oslo, Bollinger Grohmann, Transsolar, ATSITE og Expology gikk av med seieren.
Prosjektet er forventet ferdigstilt høsten 2019.

Nøkkeltall

ENERGI

Arkitekt: Lund Hagem og Atelier Oslo
Foto: Lund Hagem og Atelier Oslo
Klimahuset er et nytt utstillingsbygg i Naturhistorisk museum i Botanisk hage på Tøyen.