Per Ola Ulseth er direktør for prosjektutvikling i Entra og blant foredragsholderne på Arkitektenes fagdag:klima 19. mars. Foto: Entra

Klimavennlige bygg er god investering

  Sist oppdatert 05.02.2021
- Vi ønsker at våre eiendommer skal ha en mest mulig klimasmart arkitektur, men det må også være lønnsomt, sier Per Ola Ulseth, direktør for prosjektutvikling i Entra. 19. mars er han blant foredragsholderne på årets første Arkitektenes fagdag.

- Vi må få inn miljøkvaliteten som en naturlig del når vi bygger eller ombygger. Da må vi også ha leietakere som er innstilt på det, og eiendommene må kunne bli gode arbeidsplasser som vi kan drifte godt, sier Ulseth.

Entra har fått mye positiv oppmerksomhet for sine Powerhouse-prosjekter og ikke minst det ferske ombyggingsprosjektet KA13 på Tullinløkka i Oslo. For å få realisert denne typen bygg er det, ifølge Ulseth, helt avgjørende med tverrfaglig samarbeid allerede i startfasen av prosjektene. 

- Vi må få med aktører som har kompetanse, er nysgjerrige og villige til å gjøre en ekstrainnsats. Alle må ha en forståelse for at dette er fremtidsrettet, sier han.

Ulseth mener byggene bidrar til å gi Entra og bransjen både inspirasjon og et godt rykte. 

- KA13 hadde vært billigere å bygge på ordinært vis, men vi ser på det som en investering. Vi merker at det skaper interesse og nysgjerrighet blant alle aktørgrupper. Det er også andre gårdeiere som ønsker å komme og se på bygget. Vi har et strategisk mål om å være miljøledende fordi det er lønnsomt. Da må vi gå foran og sette standard. KA13 var mulig å gjennomføre fordi vi hadde med Spaces som leietaker og nytenkende arkitekter i Mad.

Forretningsmuligheter
Der Powerhouse-prosjektene blir energipositive bygg gjennom planer som må følges til punkt og prikke, bærer KA13 mer preg av ad hoc-prosjektering, ifølge Ulseth.

- Når du for eksempel må finne brukte vinduer underveis i prosessen, da krever det selvfølgelig omprosjektering og det igjen betyr merkostnad. Men jeg tror vi allerede nå er kommet mye lengre på dette feltet, slik at ombruk kan prosjekteres mer effektivt. Logistikken rundt det begynner å komme på plass, og brukte bygningsdeler og interiør blir lettere tilgjengelig. Det er helt sikkert noen som ser forretningsmuligheter her, tror Ulseth.

Utfordrende forskrift
Entra har nå definert miljøkrav til eiendomsmassen sin: nye bygg skal klassifiseres som minimum BREEAM Excellent og rehabiliterte bygg skal være BREEAM Very Good.

- Vi har spart 70-90 millioner på årlige energikostnader på å oppgradere byggene våre. Å ha en grønn eiendomsmasse gis oss også mer gunstig finansiering, sier Ulseth, som avslutter med et hjertesukk:

- Vi har en TEK som ikke legger opp til ombygg. Det må vi gjort noe med!

Per Ola Ulseth er blant foredragsholderne på Arkitektenes fagdag: klima 19. mars. Mer informasjon om foredragsholderne, faglig program og påmelding finner du her.