«D3: Lufta er for alle» av Kolab Arkitekter AS, Oslo

Kolab Arkitekter vant Grønt Energipunkt

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 10.03.2015
Mandag 9. mars ble vinneren av den åpne arkitektkonkurransen Grønt energipunkt Danmarks plass offentliggjort ved en prisseremoni i Bergen.

Det var det nyetablerte arkitektkontoret Kolab Arkitekter fra Oslo ved arkitektene Anna Andrea Vik Aniksdal (partner), Marte Skolseg Bruvik (frilans) og Sindre Wam (partner) som vant konkurransen med utkastet «D3: Lufta er for alle». De tre er utdannet arkitekter fra Bergen Arkitekt Skole i 2013 og  etablerte Kolab Arkitekter, som er et Wildcardkontor, i Oslo samme år. 

Kolab 3Bilde viser glade vinnere fra Kolab Arkitekter, fra venstre Anna Andrea Vik Aniksdal, Marte Skolseg Bruvik og Sindre Wam. Foto: Hordaland fylkeskommune


Om vinnerprosjektet «D3: Lufta er for alle» av Kolab Arkitekter sier juryen:

Utkastet viser et enkelt, minimalistisk og vakkert hverdagsbygg. Prosjektet er uvanlig og vakkert presentert i tekst, modellbilder, perspektiver og collager. Forslagstiller jobber bevist med en begrenset palett av arkitektoniske virkemidler og materialer.  Utrykket i prosjektets tre fasader er helhetlig tenkt, men er forskjellige fra hverandre. Forslagstiller jobber med et arkitektonisk spill der deler av fasadene er tatt bort for å skape inngangssituasjon, utsyn, innsyn og kontakt med bambusparken umiddelbart utenfor osv. Juryen berømmer forslagstiller for en bevist og fin bruk av avstivende elementer/endevegger som en del av det arkitektoniske språket. Det er viktig at kvaliteten følges opp i detaljene og at oppdragsgiveren underbygger og gir rom for de rette materialvalgene, løsningene og detaljene.
(utdrag fra juryens rapport/Norske arkitektkonkurraser (NAK) nr 255)

Se hele juryens rapport/Norske arkitektkonkurraser (NAK) nr 255 her.
Se hjemmesiden til Kolab Arkitekter AS 

Øvrig premiering i konkurransen var slik:

 • 1. PREMIE
  Motto: «D3: Lufta er for alle»
  Kolab Arkitekter AS

 • 2. PREMIE
  Motto: «Delta»
  Kiki Brinch Skaara arkitekt MNAL og Stian Brinch Skaara, designer BA

 • 3. PREMIE
  Motto: «Ladehagen»
  Kritt Arkitekter AS

Hedrende omtale:

 • Motto: «Tri-charge»
  Superunion Architects AS

 • Motto: «Green Power»
  Gottlieb Paludan Architects AS

 • Motto: «Buzz»
  Akitekt: Futudesign Ltd

Jury
De 33 innleverte utkastene ble bedømt av en jury med følgende sammensetning:

 • Kjell Johan Brun,
  Sivilarkitekt MNAL og juryens leder, Hordaland fylkeskommune

 • Gudrun Mathisen
  Sivilarkitekt MNAL, Hordaland fylkeskommune

 • Todd Saunders
  Sivilarkitekt MNAL- representant fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)

 • Steinar Anda
  Sivilarkitekt, Bergen kommune

 • Odd-Olaf Askeland
  Prosjektleder, BKK

Juryens sekretær var sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Konkurransen
Hordaland Fylkeskommune inviterte høsten 2014 til åpen Plan- og designkonkurranse om utforming av et ”Grønt energipunkt” på Danmarksplass nær Bergen sentrum, et av byens største trafikk-knutepunkt. Oppgaven dreide seg om  å utforme et overbygg til en ladestasjon for elbiler og fyllestasjon for hydrogenbil, samt noen supplerende installasjoner inkl. offentlig toalett. Innbyder ønsket seg et overbygg som skal bli et viktig landemerke for energistasjonen, og et bidrag til å uttrykke visjonen om Hordaland på vei mot lavutslipps-samfunnet. Innen innleveringsfristen, 24.11.2014, forelå det 33 utkast til konkurransen.

Illustrasjoner: «D3: Lufta er for alle» av Kolab Arkitekter AS, Oslo

Skjermbilde 2015-03-04 kl. 16.09.10

 

Skjermbilde 2015-03-04 kl. 16.05.19

«D3: Lufta er for alle» av Kolab Arkitekter AS, Oslo