Komiteer og råd

Tekst Børge Sildnes Sist oppdatert 11.03.2021
Her finner du en oversikt over Norske arkitekters landsforbunds faste komiteer og råd.

Valgkomiteen:
Magnus Jørgensen (leder)
Johanne Taugbø (medlem)
Magne Bergseth (medlem)
Adnan Harambasic (medlem)
Jonas Velken Kverneland (medlem)

Konkurransekomiteen:
Christian Dahle (leder)
Per Højgaard Nielsen (nestleder)
Per Suul (NAL)
Eva Helene Haanæs (Arkitektbedriftene)
Arvid Bjerkestrand (Arkitektbedriftene)
Line Løvstad Nordbye (NLA)
Elin Helene Skjeseth Bashevkin (NIL-observatør)
Gisle Nataas (sekretær, NAL)

Komiteen for Etikk og Tvister:
Frederik Sømme (leder)
Per Stenseth (medlem)
Steinar Anderssen (medlem)
Anna Aniksdal (medlem)
Merete Wiel Finckenhagen (Arkitektbedriftene)
Dagny Marie Bakke (sekretær, NAL)

Pris- og stipendkomiteen
Paul Woodville (leder)
Are Risto Øyasæter (medlem)
Liv Møller-Christensen (medlem)
Marianne Skjulhaug (medlem)
Nicole Stobbe (medlem) 

Kontrollkomiteen
Ketil Kiran (leder)
Kjersti Nerseth (medlem)

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post