Komiteer og råd

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 19.11.2018
Her finner du en oversikt over Norske arkitekters landsforbunds faste komiteer og råd.

KOMITEER 
funksjonstid 1.7.2017-30.06.2020

  • Komiteen for etikk og tvister
  • Konkurransekomiteen
  • Kontrollkomiteen
  • Pris- og stipendkomiteen
  • Valgkomite

 

Komiteen for etikk og tvister
Leder: Frederik Sømme, Kristiansand
Medlemmer:
Steinar Anderssen, Hamar
Anna Aniksdal, Oslo
Per Stenseth, Fredrikstad
Merete Finckenhagen,Oslo. Oppnevnt av Arkitektbedriftene

Komitesekreær: Dagny Marie Bakke, prosjektleder i NAL

Konkurransekomiteen
Denne komitéen er felles for Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene

Oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund:

Leder: Michael Lommertz, Oslo
Nestleder: Per Højgaard Nielsen, Bergen
Børge Anfinsen, Oslo

Oppnevt av Arkitektbedriftene:
Eva Helene Haanæs, Trondheim
Arvid Bjerkestrand, Bergen

Komitesekretær: Gisle Nataas, konkurranseleder i NAL


Kontrollkomiteen
Leder: Maj Jøsok, Oslo
Medlemmer:
Arild Sletten, Lillehammer
Ketil Moe, Oslo
Lene Edvardsen, Fredrikstad
Ketil Kiran, Oslo


Pris- og stipendkomiteen
Leder: Andrew Holt, Oslo
Medlemmer:
Karin Hagen, Oslo
Arild Eriksen, Oslo
Torkel Njå, Oslo
Nicole Stobbe, Sellebakk

Komitesekretær: Ragnhild Ølstad, administrasjonsleder i NAL

 

Valgkomite
Formelt valgt i RS-møte 22.09.2017 for perioden 22.09.2017 - 30.06.2020.

Leder: Jarl Ture Vormdal, Fredrikstad (fra 1.7.2016 - 30.06.2019. Leder fra 22.09.2017)
Medlemmer:
Bente Rødahl, Trondheim
Magne Bergseth, Eiksund
Gudrun Molden, Bergen
Johanne Taugbøl, Oslo

 

 

 

 

 

 

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post