Komiteer og råd

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 11.01.2018
Her finner du en oversikt over Norske arkitekters landsforbunds faste komiteer og råd.

KOMITEER 
funksjonstid 1.7.2017-30.06.2020

 • Komiteen for etikk og tvister
 • Konkurransekomiteen
 • Kontrollkomiteen
 • Pris- og stipendkomiteen
 • Valgkomite
 • NAL Student

 

Komiteen for etikk og tvister
Leder: Frederik Sømme, Kristiansand
Medlemmer:
Steinar Anderssen, Hamar
Siri Bakken, Oslo
Per Stenseth, Fredrikstad
Merete Finckenhagen,Oslo. Oppnevnt av ArkitektbedrifteneKonkurransekomiteen
Denne komitéen er felles for Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene

Oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund:

Leder: Michael Lommertz, Oslo
Nestleder: Per Højgaard Nielsen, Bergen
Børge Anfinsen, Oslo

Oppnevt av Arkitektbedriftene:
Eva Helene Haanæs, Trondheim
Arvid Bjerkestrand, Bergen

Komitesekretær: Gisle Nataas, konkurranseleder i NAL


Kontrollkomiteen
Leder: Maj Jøsok, Oslo
Medlemmer:
Arild Sletten, Lillehammer
Ketil Moe, Oslo
Lene Edvardsen, Fredrikstad
Ketil Kiran, Oslo


Pris- og stipendkomiteen
Leder: Andrew Holt, Oslo
Medlemmer:
Karin Hagen, Oslo
Arild Eriksen, Oslo
Maria Molden, Bergen
Torkel Njå, Oslo

Komitesekretær: Ragnhild Ølstad, administrasjonsleder i NAL

 

Valgkomite
Formelt valgt i RS-møte 22.09.2017 for perioden 22.09.2017 - 30.06.2020.

Leder: Jarl Ture Vormdal, Fredrikstad (fra 1.7.2016 - 30.06.2019. Leder fra 22.09.2017)
Medlemmer:
Bente Rødahl, Trondheim
Magne Bergseth, Eiksund
Gudrun Molden, Bergen
Johanne Taugbøl, Oslo

 

NAL Student
Opprettet 1.7.2015

Fra 1.1.2018

Leder: Ida Hornstuen Bekken (studentrepresentant fra BAS i NALs styre)

Medlemmer:
Lars Hervik Helgesen(RS-representant AHO)
Siri Ekronrud Seim (vara RS-representant AHO)
Eva Bakke Negard (OAF-styremedlem)

Asem Babawat (RS-representant BAS)
Frida Røed Skaara(vara RS-representant BAS)
Aleksander Sund Vågsholm (BAF-styremedlem)

Margrethe Fauskanger (RS-representant NTNU)
nn   (på valg, RS-vararepresentant NTNU)
Nadia Buer Haugen (TAF-styremedlem)

 

 

 

 

 

kontakt

 • Norske arkitekters landsforbund
  Tlf: 23 33 25 00
  E-post