Komiteer og råd

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 03.02.2020
Her finner du en oversikt over Norske arkitekters landsforbunds faste komiteer og råd.

KOMITEER 
funksjonstid 1.7.2017-30.06.2020

  • Komiteen for etikk og tvister
  • Konkurransekomiteen
  • Kontrollkomiteen
  • Pris- og stipendkomiteen
  • Valgkomite

 

Komiteen for etikk og tvister
Leder: Frederik Sømme, Kristiansand
Medlemmer:
Steinar Anderssen, Hamar
Anna Aniksdal, Oslo
Per Stenseth, Fredrikstad
Merete Finckenhagen,Oslo. Oppnevnt av Arkitektbedriftene

Komitesekreær: Dagny Marie Bakke, prosjektleder i NAL

Konkurransekomiteen 
Komiteen er felles for Norske arkitekters landsforbund, Arkitektbedriftene og NLA - Norske landskapsarkitekters forening. NIL - Norske interør og møbeldesigneres forening har observatørstatus.

Oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund:

Leder: Michael Lommertz, Oslo
Nestleder: Per Højgaard Nielsen, Bergen
Per Suul, Oslo (fra 1.7.2019-30.06.2022)

Oppnevt av Arkitektbedriftene:
Eva Helene Haanæs, Trondheim
Arvid Bjerkestrand, Bergen

Oppnevnt av NLA:
Line Løvstad Nordbye, Oslo

Oppnevnt av NIL: (observatørstatus)
Elin Helene Skjeseth Bashevskin, Oslo

Komitesekretær: Gisle Nataas, konkurranseleder i NAL


Kontrollkomiteen
Leder: Maj Jøsok, Oslo
Medlemmer:
Arild Sletten, Lillehammer
Ketil Moe, Oslo
Lene Edvardsen, Hammerfest
Ketil Kiran, Oslo


Pris- og stipendkomiteen
Leder: Andrew Holt, Oslo
Medlemmer:
Karin Hagen, Oslo
Arild Eriksen, Oslo
Torkel Njå, Oslo
Nicole Stobbe, Sellebakk

Komitesekretær: Ragnhild Ølstad, administrasjonsleder i NAL

 

Valgkomite
Leder: Magne Bergseth, Eiksund (e-post
Medlemmer:
Bente Rødahl, Trondheim
Gudrun Molden, Bergen
Johanne Taugbøl, Oslo
Magnus Jørgensen, Oslo 

 

 

 

 

 

 

 

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf: 23 33 25 00
    E-post