Camilla Moneta, NALs fagsjef. Foto: NAL/Tommy Ellingsen.

Statsbudsjettet 2017 - kompetansemidlene fra Husbanken avvikles

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 21.09.2018
- Det er oppsiktsvekkende at kompetansemidlene fra Husbanken til bærekraftig bolig- og byggkvalitet avvikles, og ansvaret foreslås flyttet til kommunene. Det vil ha stor innvirkning på kvalitet i det bygde miljø, og det i en tid der vi står overfor store behov for boligutvikling og -bygging, sier Camilla Moneta, fagsjef i NAL.

Fra budsjettforslaget: "Det foreslås at ordningen avvikles fra og med 2017. Det er kommunene og de øvrige aktørene på området som må ha hovedansvaret for å sørge for at denne typen kompetansebehov ivaretas ved planlegging og utbygging av boliger. For å dekke tilsagn som er gitt tidligere år foreslås det en bevilgning pa 22,1 mill. kroner i 2017. I tillegg foreslås det en tilsagnsfullmakt på 11 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak."

- Med dette føyer statsbudsjettet seg nå seg nå i rekken av negativ påvirkning for boligkvalitet. Vi har nettopp påpekt at boligvekstutvalget ikke har et arkitekturmandat. Statlige retningslinjer om boligbygging nevner heller ikke kvalitet. For NAL betyr det dessuten at størstedelen av midlene som danner grunnlag for Prosjektdatabasen forsvinner, fremhever Moneta. 

- Vi ser ut til å mangle en overordnet politisk forankring til kvalitet, god arkitektur og bærekraft, og dette vil vi jobbe for å få satt på agendaen, sier fagsjefen.