Kompetanseplan

Tekst Kirsti Hansen Sist oppdatert 27.01.2017
Dokumentet beskriver hvilken kompetanse prosjekterende må ha for oppnå gode universelt utformede bygg og uteområder. Planen kan benyttes til planlegging av kompetansehevende tiltak som er relevant for tiltakshavere, prosjektledere, prosjekterende.

Kravene til universell utforming av bygg og uteområder som trådte i kraft i 2010 stiller prosjekterende overfor nye utfordringer. Gode universelt utformede bygg og uteområder krever påpasselighet og kunnskap. I regi av Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren har Direktoratet for byggkvalitet, Tekna, Arkitektbedriftene og NAL utarbeidet en Kompetanseplan for prosjekterende om universell utforming. Planen er delfinansiert av Husbanken.

- For å lykkes med gode universelt utformede bygg og uteområder er vi avhengige av omtanke og kunnskap i alle planer og forarbeider. Universell utforming er nødvendig for noen, men bra for alle. Direktoratet for byggkvalitet arbeider for å utvikle kompetansen på universell utforming i kommunene og byggebransjen, sa direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

- Fra rådgiveres ståsted er det nødvendig å heve kompetanse om universell utforming i prosjektering av alle typer bygg og uteområder. Vi bør kunne svare på spørsmål om hva kan vi oppnå av brukskvalitet med god tverrfagligkoordinering i prosjektet, sa fagsjef Silvie Le Muzic fra Arkitektbedriftene i Norge på vegne av styringsgruppen som har utarbeidet kompetanseplanen.

Kompetanseplanen er bygget opp etter prosjekteringsfasene i byggeprosjekter og beskriver hvilken kompetanse prosjekterende må ha for oppnå gode universelt utformede bygg og uteområder. Planen kan benyttes til planlegging av kompetansehevende tiltak som er relevant for tiltakshavere, prosjektledere, prosjekterende.

Planen kan også benyttes i plan- og prosjekteringsprosesser.

Last ned kompetanseplanen her

Se video fra presentasjonen her