Oversiktsbilde Indre Laksevåg, Bergen. Åpen konkurranse om Indre Laksevåg i Bergen

Konkurranse: Indre Laksevåg i Bergen

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 26.01.2021
Bergen kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse, idékonkurranse, om utvikling av dette området.

Kort om konkurranseoppgaven

Laksevåg ligger vest for den historiske bykjernen i Bergen og Puddefjorden. Bydelen strekker seg langs foten av Løvstakken og Damsgårdsfjellet, og ligger i naturskjønne omgivelser mellom skogkledde fjell og fjorden. Laksevåg har stort mangfold både i bebyggelse, kultur og befolkning. Verftsindustrien har de siste 200 årene lagt premissene for stedsutviklingen, og strukturer fra en rik industrihistorie preger spesielt sjøfronten. Fram til Puddefjordsbroen ble bygget i 1956 gikk det personferge mellom Bergen og Laksevåg. Puddefjordsbroen og senere gang- og sykkelbroen Småpudden har forbedret forbindelsen mellom bydelen og Bergen sentrum. Området rommer flere tema som er sentrale for moderne byer.

I denne konkurransen spør vi om forslag til et helhetlig byplangrep for Indre Laksevåg som er visjonært, stedsspesifikt og gjennomførbart. Vi ønsker forslag til utforming og programmering som gjør det attraktivt, gir koblinger til omkringliggende områder og en tilgjengelig sjøpromenade. Vi ønsker spennende konsepter for transformasjon av historiske industribygg, fortetting som gir området merverdi og innspill til hvordan utformingen av byrom kan gjøre området tryggere for alle. Vi håper et bredt fagmiljø kan gi oss råd for utviklingen av området!

Konkurransen har en ramme på 1.500.000 NOK, som fordeles etter juryens skjønn. Juryen vil bli satt sammen til en bred og tverrfaglig gruppe som representerer området, fagmiljøet og kommunen.

  • Konkurransen har innleveringsfrist 31.03.2021 kl 12.00 
  • Juryen har til disposisjon et samlet beløp på NOK 1.500 000,-

 Bilde2_Nettsak
Illustrasjon fra konkurranseprogrammet Åpen konkurranse om Indre Laksevåg i Bergen

Linker til konkurransekunngjøringen:

Konkurransens hovedside.
Konkurranseprogram og vedlegg er tilgjengelig etter at man har registrert segpå konkurransens hovedside i Mercell. Link til konkurransens hovedside med alle konkurransedokumenter finner du her: www.mercell.com/nb-no/anbud/145698963/plan--og-designkonkurranse-indre-laksevaag-anbud.aspx

Personer som ønsker å delta i konkurransen, men ikke har opprettet et firma, kan ikke registrere seg i Mercell. Vi ber om at disse personene sender en e-post til torhild@odinprosjekt.no.

Se også konkurranseutlysningen på Doffin.no og Arkitektur.no

Fremdriftsplan
Milepælene i forbindelse med denne konkurransen er beskrevet under. Vær oppmerksom på at Bergen kommune forbeholder seg retten til å endre både milepæler og datoer. Listen oppdateres)

  •     Utlysning av konkurranse: 23.12.2020  
  •     Frist for spørsmål: 21.03.2021 kl 12.00                               -
  •     Frist for svar: 28.03.2021                                    -
  •     Frist for å levere: 31.03.2021 kl 12.00                            -
  •     Resultat offentliggjøres: April/mai 2021 

Norske arkitekters landsforbund er glad for at konkurranser som dette utlyses som åpne arkitektkonkurranser hvor hele det kreative arkitektmiljøet kan komme med ideer til hvordan området kan utformes.