Bærekraftsenteret skal etableres i Dronningensgate i Kvadraturen i Kristiansand. Foto: Kristiansand kommune

Konkurranse om drift av nytt bærekraftsenter

  Sist oppdatert 30.04.2020
Kristiansand kommune ønsker gjennom en konkurranse å finne den som er best egnet til å utvikle og drive et regionalt senter for bærekraft og innovasjon i Kristiansand, tuftet på FNs bærekraftsmål.

NAL har bistått i arbeidet med å utvikle konkurransen, og skal være sekretær under gjennomføring. 

– Det som er spesielt her er at man søker etter en person/team som kan utvikle og drive et senter for bærekraft som kommunen vil støtte. Her kan man virkelig delta i det grønne skiftet, sier arkitekt og byplanlegger Øystein Bull-Hansen i Norske arkitekters landsforbund.

Kristiansand kommune vil øke tempoet for å nå sine mål om et mer bærekraftig samfunns- og næringsliv. Et av verktøyene for å oppnå dette er etablering av et nytt senter for bærekraft og grønn innovasjon. Klimagassutslipp og miljøødeleggelse krever adferdsendring, nye bærekraftige forretningsmodeller og samarbeidsformer som kan bidra til det grønne skiftet. Alt dette er nødvendig for å lykkes med å nå klimamål, og å lykkes i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Kristiansand kommune ønsker å forene både byøkologi, grønn innovasjon og sosialt entreprenørskap i et senter for bærekraft. Konkurransen gjennomføres av kommunen i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund.

Les utlysningen for konkurransen

– Gjennom Bylivsentret bistår NAL kommuner i deres arbeid med bærekraftig stedsutvikling. Da vi ble kontaktet av Kristiansand fordi de ønsket å etablere et senter som skal jobbe på tvers og knytte sammen ulike aktører for å fremme det grønne skiftet, ble vi straks interessert. Vi har bistått med å organisere en prosess som skal hjelpe dem til å finne en kvalifisert utvikler og driver av senteret. Senteret skal flette sammen ulike fagmiljø og fremme en byøkologisk tankegang, samtidig som det skal bidra til å skape endringer i næringslivet. Senteret og bygningen skal bli et forbilde på bærekraftig rehabilitering, sier Øystein Bull-Hansen.