Konkurranse om kunstnerisk innslag på Chateau Neuf. (Foto: studentersamfundet.no)

Konkurranse om kunstnerisk innslag på Arkitekturdagen - eksklusivt for Wildcards!

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 31.01.2014
Mandag 16. september er fristen for å delta i konkurransen om kunstnerisk innslag på Arkitekturdagen.

2013.09.10: Ved spørsmålsfristens utløp 6. september 2013 var det innkommet følgende spørsmål: se "spørsmål og svar".
_

NALs Wildcardsatsing inviterer i samarbeid med Oslo Arkitekturtriennale / Arkitekturdagen til idékonkurranse om kunsterisk innslag på Arkitekturdagen 2013. Konkurransen retter seg eksklusivt mot kontor/personer i NALs Wildcardordning.

Årets Arkitekturdag "The Future of Comfort" er hovedkonferansen under Oslo Arkitekturtriennale og går av stabelen 20. september på Chateau Neuf.

Arkitekturtriennalens tema er "Behind the green door" og Arkitekturdagen "The Future of Comfort" . Det kunstneriske innslaget må på en eller annen måte reflektere denne tematikken. Ellers er det er helt åpent hva innslaget kan være – digitalt, animasjon, film vist via hovedkonferansens prosjektor/lerret, lyd/lysinstallasjon, fremføring av tekst, tale, performance eller lignende – det er opp til deg!

Det kunstneriske innslaget skal (i utgangspunktet) skje på hovedscenen på Chateau Neuf. At innslaget har en underholdningsverdi, et overraskelsesmoment, eller en kommentar, vil vektlegges som positivt.

Tidspunktet det skal vises/fremføres står juryen fritt til å bestemme, det avhenger av ideen som skal realiseres og hvor den passer inn i i programmet. Det vil enten være som en start på hoved-konferansen, i forbindelse med en av pausene eller som en avslutning av dagen. Lengde på innslaget skal være ca 3-5 minutter.

Premien for den ideen som plukkes ut er 20 000 NOK. Dette beløpet skal dekke alle kostnader til  videreutvikling av ideen og selve gjennomføringen.

Materialet som skal leveres
Beskrivelse og illustrasjoner av kunstnerisk idé og prosjekt. Materialet skal leveres digitalt.

Konkurransens innleveringsfrist og adresse
Forslaget sendes digitalt pr e-post til Norske arkitekters landsforbund (NAL) ved konkurransefunksjonær Per Rygh (per@arkitektur.no) innen mandag 16.09.2013 klokken 12.00

Spørsmål og informasjon vedrørende konkurransegrunnlaget
Eventuelle spørsmål vedrørende forståelsen av konkurransegrunnlaget kan sendes skriftlig pr. e-post eller pr telefon til konkurransefunksjonær sivilarkitekt Per Rygh i NAL. E-post: per.rygh@arkitektur.no. Telefon: 412 27 455.

Frist for å stille spørsmål: onsdag 04. september 2013. Alle spørsmål/svar vil bli lagt ut på Wildcardprogrammets hjemmeside og sendt ut via Wildcard e-post. Wildcardprogrammets hjemmeside vil bli også benyttet som eneste sted for supplerende/løpende informasjon vedr konkurransen.

Juryering
De innleverte utkast vil bli bedømt av en jury med følgende sammensetning:

  • Erik Johan Worsøe Eriksen (Kunstner/ Skin Design)
  • Gisle Nataas og Perann Sylvia Stokke (NALS Wildcardsatsing)
  • Tor Inge Hjemdal, Prosjektleder for Arkitekturdagen
  • Andreas Vaa Bermann (Norsk Form/OAT)

Tidsplan:
Konkurranseperiode: Torsdag 29. august – mandag 16. september
Frist for spørsmål: Onsdag 04. september 
Innleveringsfrist: Mandag 16. september kl. 12:00
Juryering/utvelgese av vinnerprosjekt: Tirsdag 17. september 
Videreutviklingen/konkretiseringen av prosjektet: Onsdag 18. september - fredag 20. september  
Realisering/visning av prosjektet: Fredag 20. september 

Last ned PDF


NB: Det er en forutsetning at prosjektet lar seg realisere innenfor de tidsmessige, økonomiske og tekniske rammer som konkurranseutkastene legger opp til. 

Kort om Chateau Neuf
Chateau Neuf er tilholdssted for Det Norske Studentersamfund på Majorstua like nedenfor universitetet på Blindern i Oslo. Bygningen er tegnet av arkitektkontoret Kjell Lund og Nils Slaatto og var ferdigstilt i 1970.[1] Chateau Neuf ble innviet i 1973, etter at Studentersamfundet hadde ført en omflakkende tilværelse siden 1918. Idol 2013 brukte også hovedscenen på Chateau Neuf til sine sendinger.