Storhamarlåven fra 1973 sees på som Fehns største verk og har inspirert generasjoner etter det ble ferdigstilt. Foto: Arkitektur N

Konkurranse om nytt museumsbygg på Domkirkeodden

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 24.03.2021
Før påske vil Anno – Museene i Hedmark, utlyse en åpen plan- og designkonkurranse om nytt museumsbygg på Domkirkeodden på Hamar. Det er ikke hvilke som helst museum det nye bygget skal være naboen til, men Sverre Fehns «Storhamarlåven» fra 1973 og Lund+Slaatto Arkitekters (ved Kjell Lund) «Hamardomen» fra 1998.

Bakgrunnen for konkurransen er at Anno trenger mer plass til aktivitets- og formidlingstilbud på Domkirkeodden og et nytt museumsbygg skal dekke dette formålet.
Hamar ligger midt i et folkerikt område, og Anno har derfor forhåpninger om at et nytt bygg med nytt og spennende innhold skal øke museets besøkstall betydelig.

Domkirkeodden har i tillegg til innendørstilbudene sommerstid, også viktige utendørstilbud, 60 antikvariske bygninger, urtehage, middelalderruinene, store arrangementer som Middelalderfestivalen, vandrespelet «En Hamarkrønike» og to konsertarenaer i Hamardomen og Aulaen i Storhamarlåven. I tillegg til flere aktiviteter opplever Anno at mange besøker Domkirkeodden nettopp på grunn av de to bygningene som tilhører verdensarkitekturen.