Konkurransekomitéen

  Sist oppdatert 30.11.2017
Konkurransekomitéen består av representanter fra både Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Arkitektbedriftene i Norge (AiN).

For perioden 1.7.2017 - 30.06.3019 har komiteen følgende sammensetning: 

 • Sivilarkitekt MNAL Michael Lommertz, Oslo, Leder (oppnevnt av NAL)
 • Sivilarkitekt MNAL Børge Anfinsen, Oslo  (oppnevnt av NAL)
 • Sivilarkitekt MNAL Per Højgaard Nielsen, Bergen (oppnevnt av NAL)
 • Sivilarkitekt MNAL Arvid Bjerkestrand, Bergen (oppnevnt av AiN)
 • Sivilarkitekt MNAL Eva Helene Haanæs Trondheim (oppnevnt av AiN)

Konkurransekomiteen har det overordnede ansvar for å påse at konkurransearbeidet drives på en god måte og at det opprettholdes og videreutvikles en god konkurransekultur i det norske oppdragsmarkedet for arkitekter.

Målsettingen er å sikre at oppdragsgivere får det best mulige resultat og at de deltakende arkitekter får tilfredsstillende arbeidsvilkår og en rettferdig og seriøs behandling.

Oppnevnt av NAL:

Henriette Salvesen (divA AS), Oslo

Camilla Molden (Egen praksis), Stavanger

Nicolai Riise (MAD AS), Oslo

 

Oppnevnt av Arkitektbedriftene:

Amund Gulden (FuthArk Arkitekter AS), Oslo

Steinar Jacobsen (ARTEC AS), Bergen

 

Observatør fra NLA:

Lars Flugsrud (Grindaker AS), Oslo

 

Komitesekretær:

Per Rygh, konkurranseleder i NAL

kontakt

 • Gisle Nataas
  Konkurranseleder
  Tlf: 980 89 637
  E-post

  Per Rygh
  Konkurranserådgiver, innleid

  Øystein Bull-Hansen
  Prosjektleder parallelloppdrag
  Tlf: 481 13 596
  E-post