Konkurransekomitéens leder Michael Lommertz. Foto: privat

Konkurransekomitéens arbeid i 2019/2020

  Sist oppdatert 26.06.2020
Konkurransekomitéen skal jobbe for at flere oppdragsgivere arrangerer arkitektkonkurranser og at disse får gode rammebetingelser. En fersk rapport oppsummerer hva komitéen har vært engasjert i det siste halvannet året.

Konkurransekomitéen er felles for Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og Norske landskapsarkitekters forening (NLA). NIL - Norske interiør og møbeldesigneres forening (NIL) har observatørstatus.

- Jeg tror diskusjonen rundt krav om IFC-modeller i konkurranser er noe NAL-medlemmer er opptatt av, sier komitéleder Michael Lommertz. Han er også fornøyd med å ha fått på plass et nytt mandat, som gjengis i årsrapporten. Ifølge dette mandatet skal de:

●  Jobbe for at flere oppdragsgivere, offentlige og private, velger arkitektkonkurranser med løsningsforslag som metode for å anskaffe arkitekt
●  Sørge for gode rammebetingelser og faglig bredde i arkitektkonkurranser.
●  Passe på at det er tilstrekkelig arkitektfaglig kompetanse i utvelgelseskomiteer og juryer
●  Arbeide for utvikling, forbedring og høy kvalitet i nye konkurranseformer med løsningsforslag

Komitéen har valgt å samtidig rapportere for 2019 og første halvår av 2020.

Les mer:

Konkurransekomitéens årsrapport 2019/2020

Om konkurransekomitéen