Flyfoto av konkurranseområdet Huntonstranda sett i sammenheng med Gjøvik sentrum. (Foto: Gjøvik kommune)

Konkurransens hjemmeside - Huntonstranda Gjøvik

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 12.12.2017
Gjøvik kommune har utlyst en åpen internasjonal idekonkurranse hvor de ønsker ideer til en gjennomgripende transformasjon av et tidligere industriområde ved Mjøsa, Huntonstranda, og hvordan det i fremtiden kan bli en ny og levende del av Gjøvik sentrum.
Beliggenheten gjør området attraktivt for utvikling til bolig, næring inkludert hotell, tjenesteyting, kultur og allmennyttige formål. Løsningsforslagene skal fremme ideer som gjør konkurranseområdet til en levende del av Gjøvik sentrum med gode koplinger til sentrumskjernen. Idekonkurransen vil være underlag for det videre arbeidet kommunen skal igang med rundt Huntonstranda.


KONKURRANSENS HJEMMESIDE

Dette er konkurransens hjemmeside!
Det er deltakernes ansvar å holde seg løpende oppdatert mens konkurransen pågår. Innsendte spørsmål og svar vil bli publisert på konkurransens hjemmeside. Eventuelle endringer, supplerende informasjon eller vedlegg vil bli publisert her på konkurransens hjemmeside.

Konkurransedokumenter:

Vi minner igjen om at dette er en åpen plan- og designkonkurranse (idekonkurranse) med innleveringsfrist: 16. februar 2018 kl. 12:00. Oppstartsseminar og befaring er 5. desember 2017 kl. 10:00.

Tidsplan for konkurransen:

  • Kunngjøring: 22.11.2017 - kunngjøring på doffin/TED
  • Oppstartmøte/befaring: 5. desember 2017 kl. 10:00. 
  • Frist for spørsmål: 5. januar 2018
  • Innleveringsfrist: 16. februar 2018 kl. 12:00
  • Planlagt tidspunkt for avgjørelse: 8. mai 2018