Konkurransen om konsept og design for litteraturpaviljong bokmessen i Frankfurt 2019 arrangeres av NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet.

Konkurransens hjemmeside – Litteraturpaviljong bokmessen i Frankfurt 2019

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 05.02.2018
Åpen plan-og designkonkurranse for konsept og design av litteraturpaviljong - Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt 2019. Konkurransen arrangeres av NORLA – Senter for norsk litteratur i utlandet.

KONKURRANSENS HJEMMESIDE. Dette er konkurransens hjemmeside!
Det er deltakernes ansvar å holde seg løpende oppdatert mens konkurransen pågår. Innsendte spørsmål og svar vil bli publisert på konkurransens hjemmeside. Eventuelle endringer, supplerende informasjon eller vedlegg vil bli publisert her på konkurransens hjemmeside. Samtidig vil alle som har meldt sin interesse via Doffin-utlysningen få en varsel ved eventuelle endringer.

Konkurransedokumenter:

Vi minner igjen om at dette er en åpen plan- og designkonkurranse med innleveringsfrist onsdag 28.03.2018, kl. 15:00.

Tidsplan for konkurransen:

  • Utlysning av konkurranse: 12.01.2018
  • Frist for spørsmål: 23.02.2018, kl. 15:00
  • Frist for svar: 02.03.2018
  • Frist for å levere: 28.03.2018, kl. 15:00

Bilde viser Forum, hallen der paviljongen skal bygges. Bildet er tatt da Island var gjesteland i 2011. Foto: Thorsteinn J. Vilhjalmson.

 Paviljong_001

Bokmesse sin plassering i Frankfurt )bilde: Screenshot GoogleMap)

Skjermbilde4Skjermbilde4