Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog. Illustrasjon fra konkurranseprogrammet.

Konkurransens hjemmeside - Museumsbygg Skogfinsk Museum

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 23.11.2017
Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog. Åpen internasjonal plan-og designkonkurranse for utforming av nytt museumsbygg
KONKURRANSENS HJEMMESIDE. Dette er konkurransens hjemmeside!
Det er deltakernes ansvar å holde seg løpende oppdatert mens konkurransen pågår. Innsendte spørsmål og svar vil bli publisert på konkurransens hjemmeside. Eventuelle endringer, supplerende informasjon eller vedlegg vil bli publisert her på konkurransens hjemmeside. Samtidig vil alle som har meldt sin interesse via Doffin-utlysningen få en varsel ved eventuelle endringer.

Konkurransedokumenter:

Vi minner igjen om at dette er en åpen plan- og designkonkurranse med innleveringsfrist fredag 10.11.2017. kl. 15.00. Oppstartsseminar og befaring er onsdag 13.09.2017. kl. 12.00.

Tidsplan for konkurransen:

  • Kunngjøring av konkurransen: Torsdag 24.08.2017.
  • Oppstartsseminar og befaring. Onsdag 13.09.2017. kl. 12.00
  • Frist for spørsmål til konkurranseprogrammet: Fredag 06.10.2017. kl. 12.00
  • Innleveringsfrist: Frist for innlevering er fredag 10.11.2017. kl. 15.00
  • Annonsering av vinner: kommer senere.
  • Premieutdeling: kommer senere.

    Skjermbilde 2017-08-24 kl. 16.23.07

  • Skjermbilde 2017-08-24 kl. 16.23.39