Konkurransenyheter

Vi hjelper deg med arkitektkonkurransen!

NAL har landets fremste kompetanse på å gjennomføre arkitektkonkurranser og parallelloppdrag. Er du representant for en offentlig eller privat byggherre? Vi kan tilby deg profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet.

   • Les mer i NALs konkurranseveileder.
   • Se filmen «Hvorfor avholde arkitektkonkurranse» under.

Og ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

 • Petersontomten - 45 søknader og informasjon om videre prosess

  26.03.2020

  Det kom inn 45 søknader til prekvalifiseringen om å bli med i «Idekonkurranse for Petersontomten i Sarpsborg». Tre team skal velges ut. Oppdragsgiver er svært fornøyd med responsen og informerer her kort om den videre prosessen i konkurransegjennomføringen sett i lys av koronasituasjonen.

 • Åpen konkurranse om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark

  17.03.2020

  Museene i Akershus inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om «Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark». Det nye museet skal ligge litt sør for Fetsund lenser, ved Glommas bredde.

 • Petersontomten: Spørsmål og svar om prekvalifiseringen

  13.03.2020

  Frist for å stille spørsmål til prekvalifiseringen var 13.03.2020, kl 15.00. Spørsmålene som er sendt inn er besvart og kan lastes ned fra linken under.

 • Gottlieb Paludan Architects vant med Glød

  03.03.2020

  Glød av Gottlieb Paludan Architects A/S er kåret til vinner av den åpne plan- og designkonkurransen om Sentrum brannstasjon i Oslo.

 • Arkitektkonkurranse om Petersontomten i Sarpsborg lansert

  02.03.2020

  Mandag 2. mars gikk startskuddet for ny arkitektkonkurranse om utvikling av sentrumsnære Petersontomten i Sarpsborg. Målet er å transformere området fra industri til en levende bydel med boliger og næring. Konkurransen gjennomføres som en begrenset arkitektkonkurranse hvor fire team skal velges ut.

 • Brannstasjon i Bjørvika - Premieutdeling

  28.02.2020

  Omsorgsbygg inviterer til premieutdeling for den åpne plan- og designkonkurranse for Sentrum brannstasjon, Bjørvika 3. mars kl 1500 på SALT.

 • NAL reagerer på konkurranse om Lærdal kulturhus

  04.02.2020

  Norske arkitekters landsforbund reagerer på flere punkter i Doffinutlysningen av arkitektkonkurranse om Lærdal kulturhus, hvor eksisterende bygningsmasse skal videreutvikles til en turistattraksjon og opplevelses- og formidlingssenter med utgangspunkt i den atlantiske villaksen. Konkurransen er utlyst av eiendomsselskapet Øyraplassen 14 AS.

 • 100 arkitekter vil tegne Sentrum brannstasjon

  30.01.2020

  Da fristen for å levere tilbud på Sentrum brannstasjon i hovedstaden gikk ut, var det kommet inn overveldende 100 tilbud. Brannstasjonen skal ligge i Bjørvika, og beliggenheten er nok et kraftig bidrag til den store interessen.

 • Ibsenbiblioteket - «Foranderlige perspektiver» og «Trekrone» vant i Skien

  16.01.2020

  «Foranderlige perspektiver» av Schmidt Hammer Lassen Architects, SLA og Rambøll og «Trekrone» av Kengo Kuma & Associates og Mad Arkitekter er kåret til vinnerne av konkurransene. Resultatet ble offentliggjort på temamøte for Skien bystyre den 16. januar 2020. Endelig lokalisering og vinner av Ibsenbiblioteket blir avklart i mars.

 • Parallelloppdrag - Tangen sentrum, Nesodden

  14.01.2020

  Nesodden kommune inviterer konsulentteam innen arkitektur og plan til et honorert parallelloppdrag for å få kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av Tangen sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

 • Arkitema vant Trondheim sentralstasjon

  16.12.2019

  Arkitema Architects sammen med Per Knudsen Arkitekter og COWI vant Bane NOR Eiendom AS og Trøndelag Fylkeskommunes konkurranse om Trondheim sentralstasjon.

 • Fem team er prekvalifisert til å levere mulighetsstudie for bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen

  16.12.2019

  I forbindelse med planlegging av bystrand og ny Lungegårdspark er det blitt gjennomført en prekvalifisering av innkomne tilbud i den begrensete plan- og designkonkurransen EØS 018-2019. Innleveringsfristen for å levere tilbud var 8. november 2019. Det var 25 leverandører som leverte søknad om deltagelse i prosjektet, og det var gode kandidater som leverte tilbud. Det kom inn tilbud fra hele Skandinavia, Sverige, Norge og Danmark. Dette viser at det er stor interesse og engasjement for denne type tverrfaglige prosjekter.

 • Ibsenbiblioteket - Utstilling i Stockmanngården på Handelstorget og på nett

  12.12.2019

  De seks innkomne konkurranseforslagene stilles ut i Stockmanngården fra 5. desember 2019 til 5. mars 2020. Konkurranseforslagene er også tilgjengelige på nett på Skien kommunes nettside.

 • OPPTRE - Seks team prekvalifisert

  12.12.2019

  Seks team er prekvalifisert i den begrensede arkitektkonkurransen "OPPTRE arkitektkonkurranse – kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre".

 • Steinkjer sentrum skal utvikles videre

  04.12.2019

  Det skal utarbeides en ny kommunedelplan for sentrum og kommunen tror at et attraktivt sentrum er avgjørende for utviklinga av Steinkjer som administrasjonsby for Trøndelag. Det er derfor utlyst et parallelloppdrag for sentrumsutvikling. To eller tre arkitektteam skal inviteres til å komme med forslag og ideer, men det kåres ingen vinner.

 • Åpen konkurranse om brannstasjon i Bjørvika offentliggjort

  08.11.2019

  Konkurransen om ny brannstasjon i Bjørvika, Oslo, er nå offentliggjort og alle konkurransedokumentene kan nå lastes ned fra konkurransens hjemmeside på KGV. Konkurransen har innlevering 27.1.2020 kl.09.00.

 • OPPTRE - Spørsmål og svar ifm prekvalifiseringen 2019.11.07

  06.11.2019

  Spørsmål som er sendt inn i forbindelse med prekvalifiseringen blir besvart og lagt på konkurransens hjemmeside fortløpende. Frist for å stille spørsmål til prekvalifiseringen var 05.11.2019. Spørsmål og svardokumentet er oppdatert 07.11.2019.

 • Dorte Mandrup AS vant "The Whale"

  01.11.2019

  Fredag 1. november kl 1200 ble vinneren av konkurransen "The Whale, Andenes" offentliggjort. Med motto 838838 "Taket" vant Dorte Mandrup AS m.fl konkurransen om å tegne opplevelses- og kunnskapssenteret The Whale, Andenes.

 • BOGL vant i Tananger, Sola

  01.11.2019

  Danske BOGL (Bang og Linnet landskab) vant den åpne konkurransen «Nytt havnenært torg i Tananger sentrum» med sitt utkast «Mellom by & havn». Resultatet av konkurransen ble offentliggjort under et arrangement på Sola kulturhus 01. november 2019.

 • Brannstasjon i Bjørvika – ny åpen arkitektkonkurranse kommer

  30.10.2019

  Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF, inviterer innen kort tid til åpen plan- og designkonkurranse for «Sentrum brannstasjon» Oslo Bjørvika. Oppdraget er bestilt av Brann- og redningsetaten (BRE) som også skal være bruker av konseptet bygget.

kontakt

 • Gisle Nataas
  Konkurranseleder
  Tlf: 980 89 637
  E-post

  Kai Reaver
  Konkurranserådgiver

  Katrine Hamre Sørlie
  Konkurransemedarbeider 
  Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

  Per Rygh
  Konkurranserådgiver, innleid

  Øystein Bull-Hansen
  Prosjektleder parallelloppdrag
  Tlf: 481 13 596
  E-post