Konkurransenyheter

Trenger du råd og bistand vedr. arkitektkonkurranser?

Er du representant for en offentlig eller privat byggherre og har tanker om å avholde en arkitektkonkurranse? NALs Fagavdeling besitter landets fremste kompetanse vedr. gjennomføring av ulike typer arkitektkonkurranser og parallelloppdrag. Vi tilbyr markedet profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet, fra innledende råd om prosessvalg, via programutarbeidelse til prekvalifisering og bedømmelse av de innkomne løsningsforslag. Vi bistår også med oppnevning av erfarne og dyktige arkitekter som medlemmer av juryer/bedømmelsesutvalg. Vårt mål er alltid å bidra til at oppdragsgiver oppnår det optimale faglige resultat sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, samt sikre rimelige og trygge vilkår for konkurransedeltakerne. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

 • Bli med å utvikle området Torget-Bryggen i Bergen

  04.12.2018

  Bergen kommune inviterer til en begrenset plan- og designkonkurranse for byrommene fra Torget til Bryggen. Konkurransen skal bidra til at byrommene oppgraderes, og at området styrkes som byens viktigste knutepunkt, møte- og handelsplass gjennom hele året.

 • Ankerhagen Hamar - Spørsmål og svar

  27.11.2018

  Det i forbindelse med oppstartsmøte ble det stilt 19 spørsmål innen fristen. Nå er spørsmålene besvart og publisert på konkurransens hjemmeside.

 • Vinnere av Fornebubanen

  26.11.2018

  Se vinnerne i plan- og designkonkurransen for nye T-banestasjoner på Fornebubanen i Oslo og Bærum. Les mer i NAK 504.

 • Fornebubanen: Offentliggjøring og premieutdeling

  20.11.2018

  Etaten Fornebubanen og NAL inviterer til offentliggjøringen av konkurransens vinnere i plan- og designkonkurransen for seks nye stasjoner langs Fornebubanen 26.11.2018 klokken 10.00.

 • Nytorget - Mottaksprotokoll + jury

  16.11.2018

  Alle tre teamene har levert konkurranseutkast innen tiden i konkurransen om Nytorget, Stavanger. Nå skal juryeringen igang.

 • Ankerhagen - Program oppstartsmøte 12.11.2018 klokken kl 12.00

  07.11.2018

  Her er program til konkurransens oppstartsmøte og tomtebefaring mandag 12.11.2018 klokken kl 12.00. Husk påmelding!

 • Ny åpen arkitektkonkurranse om Ankerhagen på Hamar

  26.10.2018

  Hamar kommune utlyste 26.10.2018 en åpen idékonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere for å utvikle området ved Ankerhagen på Hamar. Konkurransen blir gjennomført som en åpen plan- og designkonkurranse.

 • Ankerhagen på Hamar: Konkurransedokumenter

  26.10.2018

  All informasjon og nyhetsoppdateringer om konkurransen vil bli formidlet gjennom konkurransens hovedside, mens konkurransens dokumenter ligger i denne artikkelen.

 • Tre team valgt til å tegne nye Vennesla Kirke

  24.10.2018

  Utvelgelseskomiteen er nå ferdig med sin evaluering og tre team er blitt invitert til å delta i plan og designkonkurransen om nye Vennesla kirke.

 • Husk fristen for parallelloppdrag om ny sentrumsstrategi for Trondheim sentrum

  21.09.2018

  Formålet med parallelloppdraget er å få utredet ideer for byformings- og fortettingsgrep som innspill til både utarbeidelse av sentrumsstrategien, områdereguleringsplanen for nordøstre kvadrant og gatebruksplan for Midtbyen samt kommuneplanens arealdel. Frist for å innlevere tilbud er 25. september.

 • Kyrksæterøra: Et levende sentrum – det miniurbane miljø

  12.09.2018

  Kommunene Hemne, Halsa og del av Snillfjord står overfor en sammenslåing og Kyrksæterøra blir det nye kommunesenteret. Hemne kommune har gjennomført ett paralleloppdrag for å få fremtidsbilder av Kyrksæterøras utvikling og få redegjort for hvordan man kan arbeide for å realisere visjonene.

 • «Tødd life» vant på Notodden

  28.08.2018

  Dyrvik Arkitekter AS, SLA Landskabsarkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure ble kåret av juryen til vinner av begge konkurransene på Jernverkstomten på Notodden.

 • Fornebubanen - Utstilling + juryeringen er i gang

  27.08.2018

  De innleverte utkastene i konkurransen om utformingen av seks stasjoner langs Fornebubanen stilles ut på Fornebu senter ut september 2018.

 • Ny Vennesla kirke - spørsmål og svar til prekvalifisering

  27.08.2018

  I forbindelse med prekvalifisering for plan- og designkonkurranse for ny kirke i Vennesla har det kommet inn noen spørsmål. Disse er besvart av oppdragsgiver.

 • Ny plan- og designkonkurranse for ny kirke i Vennesla

  27.08.2018

  Prekvalifisering for plan- og designkonkurranse for ny kirke i Vennesla er i gang.

 • «Fra stasjon til sted» - ny kurs for Lørenskog

  10.08.2018

  Til parallelloppdraget for utvikling av Lørenskog stasjonsområde kom det inn 25 tilbud, hvorav 14 på nivå A og 11 på nivå B.

 • Parallelloppdrag for Sjøholt sentrum utlyst

  01.08.2018

  Formålet med parallelloppdraget er å gi underlag og kunnskap til utarbeiding av ny områdeplan i Sjøholt sentrum, i Ørskog kommune. I tillegg skal det genereres konseptskisser og ideer som skal inspirere og motivere grunneiere og næringsliv til å satse på Sjøholt.

 • Økokommunen Tingvoll inviterer til parallelloppdrag

  31.07.2018

  Parallelloppdraget skal danne grunnlaget for videre utvikling av kommunesenteret Tingvollvågen som et fortettet, grønt og attraktivt tettsted ved fjorden.

 • Ny arkitektkonkurranse i Bergen sentrum til høsten

  18.07.2018

  Bergen kommune publiserte 5. juli en forhåndsannonsering på Doffin/TED om en kommende begrenset plan og designkonkurranse i Bergen sentrum – helhetlig utforming av byrommene rundt Vågen i Bergen, i anledning regulering og bygging av Bybanens trasé til Åsane. Oppdragsgiver setter også krav Wildcard-arkitekter i teamene som skal velges ut.

 • Stasjonssida i Kongsvinger utvikles

  29.06.2018

  Evalueringsrapporten fra parallelloppdraget "Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger" (NAK 496) er nå klar. Forslagene viser at det er et stort potensiale for at bydelen kan blomstre selv om hovedtyngden av sentrumshandelen konsentreres på nordsiden.

kontakt

 • Gisle Nataas
  Konkurranseleder
  Tlf: 980 89 637
  E-post

  Per Rygh
  Konkurranserådgiver, innleid

  Øystein Bull-Hansen
  Prosjektleder parallelloppdrag
  Tlf: 481 13 596
  E-post