Konkurransenyheter

Trenger du råd og bistand vedr. arkitektkonkurranser?

Er du representant for en offentlig eller privat byggherre og har tanker om å avholde en arkitektkonkurranse? NALs Fagavdeling besitter landets fremste kompetanse vedr. gjennomføring av ulike typer arkitektkonkurranser og parallelloppdrag. Vi tilbyr markedet profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet, fra innledende råd om prosessvalg, via programutarbeidelse til prekvalifisering og bedømmelse av de innkomne løsningsforslag. Vi bistår også med oppnevning av erfarne og dyktige arkitekter som medlemmer av juryer/bedømmelsesutvalg. Vårt mål er alltid å bidra til at oppdragsgiver oppnår det optimale faglige resultat sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, samt sikre rimelige og trygge vilkår for konkurransedeltakerne. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

 • Husk fristen for parallelloppdrag om ny sentrumsstrategi for Trondheim sentrum

  21.09.2018

  Formålet med parallelloppdraget er å få utredet ideer for byformings- og fortettingsgrep som innspill til både utarbeidelse av sentrumsstrategien, områdereguleringsplanen for nordøstre kvadrant og gatebruksplan for Midtbyen samt kommuneplanens arealdel. Frist for å innlevere tilbud er 25. september.

 • Kyrksæterøra: Et levende sentrum – det miniurbane miljø

  12.09.2018

  Kommunene Hemne, Halsa og del av Snillfjord står overfor en sammenslåing og Kyrksæterøra blir det nye kommunesenteret. Hemne kommune har gjennomført ett paralleloppdrag for å få fremtidsbilder av Kyrksæterøras utvikling og få redegjort for hvordan man kan arbeide for å realisere visjonene.

 • «Tødd life» vant på Notodden

  28.08.2018

  Dyrvik Arkitekter AS, SLA Landskabsarkitekter og Bollinger + Grohmann Ingenieure ble kåret av juryen til vinner av begge konkurransene på Jernverkstomten på Notodden.

 • Fornebubanen - Utstilling + juryeringen er i gang

  27.08.2018

  De innleverte utkastene i konkurransen om utformingen av seks stasjoner langs Fornebubanen stilles ut på Fornebu senter ut september 2018.

 • Ny Vennesla kirke - spørsmål og svar til prekvalifisering

  27.08.2018

  I forbindelse med prekvalifisering for plan- og designkonkurranse for ny kirke i Vennesla har det kommet inn noen spørsmål. Disse er besvart av oppdragsgiver.

 • Ny plan- og designkonkurranse for ny kirke i Vennesla

  27.08.2018

  Prekvalifisering for plan- og designkonkurranse for ny kirke i Vennesla er i gang.

 • «Fra stasjon til sted» - ny kurs for Lørenskog

  10.08.2018

  Til parallelloppdraget for utvikling av Lørenskog stasjonsområde kom det inn 25 tilbud, hvorav 14 på nivå A og 11 på nivå B.

 • Parallelloppdrag for Sjøholt sentrum utlyst

  01.08.2018

  Formålet med parallelloppdraget er å gi underlag og kunnskap til utarbeiding av ny områdeplan i Sjøholt sentrum, i Ørskog kommune. I tillegg skal det genereres konseptskisser og ideer som skal inspirere og motivere grunneiere og næringsliv til å satse på Sjøholt.

 • Økokommunen Tingvoll inviterer til parallelloppdrag

  31.07.2018

  Parallelloppdraget skal danne grunnlaget for videre utvikling av kommunesenteret Tingvollvågen som et fortettet, grønt og attraktivt tettsted ved fjorden.

 • Ny arkitektkonkurranse i Bergen sentrum til høsten

  18.07.2018

  Bergen kommune publiserte 5. juli en forhåndsannonsering på Doffin/TED om en kommende begrenset plan og designkonkurranse i Bergen sentrum – helhetlig utforming av byrommene rundt Vågen i Bergen, i anledning regulering og bygging av Bybanens trasé til Åsane. Oppdragsgiver setter også krav Wildcard-arkitekter i teamene som skal velges ut.

 • Stasjonssida i Kongsvinger utvikles

  29.06.2018

  Evalueringsrapporten fra parallelloppdraget "Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger" (NAK 496) er nå klar. Forslagene viser at det er et stort potensiale for at bydelen kan blomstre selv om hovedtyngden av sentrumshandelen konsentreres på nordsiden.

 • NAL anbefaler åpen arkitektkonkurranse for nytt samisk symbolbygg

  28.06.2018

  Staten har nylig bevilget penger til nybygg for Samisk teater og videregående skole i Kautokeino. Statsbygg har fått i oppdrag av regjeringen å planlegge samlokaliseringen.

 • Juryoppnevning Fornebubanen

  27.06.2018

  NALs Konkurransekomite har oppnevnt sivilarkitekt MNAL Reiulf Ramstad som juryrepresentant i konkurransen om nye Fornebubanen.

 • LCLA og Manthey Kula skal utforme Norges paviljong i Frankfurt

  26.06.2018

  I 2019 er Norge gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt. Som gjesteland skal Norge blant annet presentere seg med en innendørs paviljong på 2300 m2. I januar inviterte NORLA, i samarbeid med DOGA og NAL, til åpen plan- og designkonkurranse for utforming av paviljongen. 66 forslag ble godkjent til videre juryering. På et arrangement hos DOGA i dag, 26. juni, ble vinneren av konkurransen offentliggjort.

 • Nytorget - 3 team prekvalifisert

  25.06.2018

  Tre team har blitt valgt ut til å komme med utkast til utformingen av Nytorget i Stavanger.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Prisseremoni 26.juni

  19.06.2018

  NORLA og DOGA inviterer til offentliggjøring av konkurranseresultat og prisseremoni tirsdag 26. juni kl. 10.00.

 • Huntonstranda - Vinner, premierte og hederlig omtalte + juryens rapport

  18.06.2018

  Det danske kontoret URBAN POWER vant den åpne idekonkurransen om Huntonstranda i Gjøvik.

 • Parallelloppdrag for Lørenskog stasjon utlyst

  07.06.2018

  Parallelloppdraget skal belyse framtidige utviklingsmuligheter for Lørenskog stasjon og de sentrale områdene rundt stasjonen. På bakgrunn av tilbudskonkurransen velger kommunen ut tre konsulentgrupper, hvorav ett Wildcardteam, som parallelt får i oppdrag å jobbe med forslag til helhetsplanen for utviklingen av Lørenskog stasjonsområde.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Resultat og prisseremoni

  04.06.2018

  Juryen i den åpne plan og designkonkurransen om Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 har avholdt sitt siste jurymøte. Resultatet av konkurransen blir offentliggjort under en prisseremoni senere i juni - dato og sted kommer så fort den er satt.

 • Huntonstranda - Resultat og prisseremoni

  29.05.2018

  Juryen avholdt sitt siste møte fredag 25.mai og har kåret en vinner. Resultatet blir offentliggjort under en prisseremoni i Gjøvik 15.juni. Konkurransens vinner, øvrige premierte og herderlig omtalte team har blitt kontaktet av juryens sekretær.

kontakt

 • Gisle Nataas
  Konkurranseleder
  Tlf: 980 89 637
  E-post

  Per Rygh
  Konkurranserådgiver, innleid

  Øystein Bull-Hansen
  Prosjektleder parallelloppdrag
  Tlf: 481 13 596
  E-post