Konkurransenyheter

Trenger du råd og bistand vedr. arkitektkonkurranser?

Er du representant for en offentlig eller privat byggherre og har tanker om å avholde en arkitektkonkurranse? NALs Fagavdeling besitter landets fremste kompetanse vedr. gjennomføring av ulike typer arkitektkonkurranser og parallelloppdrag. Vi tilbyr markedet profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet, fra innledende råd om prosessvalg, via programutarbeidelse til prekvalifisering og bedømmelse av de innkomne løsningsforslag. Vi bistår også med oppnevning av erfarne og dyktige arkitekter som medlemmer av juryer/bedømmelsesutvalg. Vårt mål er alltid å bidra til at oppdragsgiver oppnår det optimale faglige resultat sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, samt sikre rimelige og trygge vilkår for konkurransedeltakerne. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

 • Arkitektkonkurransen om Ibsenbiblioteket er lansert

  22.05.2019

  Tirsdag 21.05 gikk startskuddet for arkitektkonkurransen for Ibsenbiblioteket i Skien. Skien kommune skal gjennomføre en arkitektkonkurranse for Ibsenbiblioteket på to lokaliseringsalternativer; Meierikvartalet og Kulturkvartalet. Konkurransene gjennomføres som to begrensede plan- og designkonkurranser.

 • Vinnere kåret i Reinventing Cities Oslo

  22.05.2019

  Vinnere for de to konkurransene Reinventing Cities Oslo: Furuset og Stovner er kåret. Team "The Urban Village Team" er vinner på Furuset og team "Recipe for Future Living" er vinner på Stovner. NAL var konkurransefunksjonær i konkurransen og har oppnevnt jurymedlem.

 • Fotografihuset - spørsmål og svar 2019.05.16 og engelsk versjon

  19.05.2019

  Spørsmålene som til nå er kommet inn er besvart og publisert på konkurransens hjemmeside. Den engelske versjonen om konkurranseoppgaven er kommet og ligger i konkurransens vedleggsmappe.

 • Tananger havneområde - ny åpen konkurranse på Sola

  10.05.2019

  2. mai ble det utlyst en åpen plan- og designkonkurranse (Idékonkurranse) om utforming av nytt havnenært torg i Tananger sentrum.

 • "Nya rom" vant i Östersund

  09.05.2019

  Utkastet "Nya rom" av Longva arkitekter, KOHT arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter vant konkurransen om utforming av Östersunds nye kommunehus.

 • The Whale - ny konkurranse på Andenes

  09.05.2019

  3. mai ble det utlyst arkitektkonkurranse om opplevelsessentret The Whale på Andenes. The Whale skal bli et unikt sen­ter for opp­le­vel­se av hvalkulturen på An­de­nes. "Målet er å ta magien og følelsene vi opplever ute på havet, opp på land. Det er ingen enkel oppgave, men det er målet vårt, sa Camilla Ilmoni, daglig leder i Andøy reiseliv".

 • Fotografihuset - spørsmål og svar 2019.05.08

  08.05.2019

  Spørsmålene som til nå er kommet inn er besvart og publisert på konkurransens hjemmeside.

 • LINK Arkitektur vant i Vennesla med "Samklang"

  29.04.2019

  Under en pressekonferanse 29.april ble resultatet av den begrensede plan- og designkonkurransen om "Ny kirke i Vennesla" offentliggjort. En enstemming jury har kåret motto "Samklang" til konkurransens vinner.

 • "Tripp Trapp" vant nye St. Olav videregående skole

  29.04.2019

  Vinneren av plan- og designkonkurransen om utforming av nye St .Olav videregående skole i Sarpsborg består av Longva arkitekter, MDH arkitekter, Grindaker Landskapsarkitekter og Norconsult. Vinnterutkastet heter Tripp trapp.

 • Fotografihuset - program oppstartmøte/tomtebefaring 30.04.

  28.04.2019

  Under er program for oppstartmøte/tomtebefaring i den åpne arkitektkonkurransen om Fotografihuset på Sukkerbiten. Møtet arrangeres tirsdag 30.04.2019 fra klokken 12.00 – 14.00 i Oslo.

 • Fotografihuset - tomtebefaring

  17.04.2019

  Her finner du informasjon om oppstartmøte/tomtebefaring og om spørsmål/svar

 • Urban Power vant Ankerhagen på Hamar

  04.04.2019

  Det var det danske arkitektkontoret Urban Power som vant den åpne plan og designkonkurransen om Ankerhagen på Hamar. Dette ble offentliggjort på premieutdelingen i Bylab i Hamar torsdag 4. april.

 • Ny åpen arkitektkonkurranse om Fotografihuset på Sukkerbiten i Oslo

  01.04.2019

  Hav Eiendom inviterer til en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse for det planlagte Fotografihuset på Sukkerbiten i Bjørvika. Kulturbygget som skal bygges mellom Operaen og det nye Munchmuseet, skal etter planen stå ferdig i 2023.

 • Fotografihuset: Konkurransedokumenter

  01.04.2019

  All informasjon og nyhetsoppdateringer om konkurransen om Fotografihuset på Sukkerbiten vil bli formidlet gjennom konkurransens hovedside, mens konkurransens dokumenter ligger i denne artikkelen.

 • Ankerhagen Hamar - velkommen til premieutdeling

  25.03.2019

  Hamar kommune inviterer til offentliggjøring og premieutdeling i den åpne idekonkurransen om utvikling av Ankerhagen på Hamar. Arrangementet er torsdag 4. april 2019 fra klokken 14.00 i Bylab Hamar. Alle interesserte er velkommen.

 • Anskaffelse av utstillingskonsulent - Oslo bys arkitekturpris

  12.03.2019

  Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten inviterer til å delta i konkurranse om anskaffelse av utstillingskonsulent til å lage utstilling som viser frem kandidatene til Oslo bys arkitekturpris.

 • "Meander" vant i Lørenskog

  12.03.2019

  Bjørbekk & Lindheim AS landskapsarkitekter vant i Lørenskog med utkastet "Meander".

 • Nye Vennesla Kirke - Utstilling i kulturhuset i Vennesla

  12.03.2019

  De tre forslagene i konkurransen om Nye Vennesla kirke stilles ut i Kulturhuset i Vennesla fra tirsdag 12.mars til 31.mars.

 • To kommende konkurranser: Ibsenbiblioteket i Skien

  11.03.2019

  Skien kommune utlyser snart to spennende plan- og designkonkurranser om Ibsenbiblioteket i Skien. Konkurransene er begrensete plan- og designkonkurranser og mer info kommer når det nærmer seg utlysningdato som vil være i mai 2019. Under kan du lese Skien kommunes forhåndsomtale av konkurransene:

 • Nye Vennesla kirke - oppnevnte MNAL jurymedlemmer

  25.02.2019

  NALs Konkurransekomite har oppnevnt Kjell Kristiansen og Einar Bjarki Malmquist, begge sivilarkitekt MNAL, som juryrepresentanter i konkurransen om nye Vennesla kirke.

kontakt

 • Gisle Nataas
  Konkurranseleder
  Tlf: 980 89 637
  E-post

  Per Rygh
  Konkurranserådgiver, innleid

  Øystein Bull-Hansen
  Prosjektleder parallelloppdrag
  Tlf: 481 13 596
  E-post