Konkurranse
Publisert 27. juni 22
Av: Børge Sildnes

Oslo planlegger helsefaglig skole på Diakonhjemmet

Utdanningsetaten har med hjelp fra NAL kåret vinneren i konkurransen om forprosjekt for ny videregående skole med helse- og oppvekstfag i Oslo. I vinnerforslaget blir skolen integrert i campusområdet med et godt pedagogisk byggekonsept.

Publisert 27.06.2022
Av: Børge Sildnes
Bilde fra Ullern vgs
Foto: Ullern vgs

Utdanningsetaten har nå kåret en vinner i konkurransen om forprosjekt for ny videregående skole med helse- og oppvekstfag i Oslo. På sikt er målet en helt ny skole for 810 elever samlokalisert med sykehuset.

- Vi gleder oss til å samarbeide med Diakonhjemmet om å skape en innovativ videregående skole, der elever møter utøvere av yrkene de skal utdanne seg til, og lærer tett på de ansatte på sykehuset. Sammen skal vi skape en skole som utdanner elevene for fremtiden, sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen.

Skolens elever vil få nærkontakt med sykehusets sekundærhelsetjeneste, sengepost og akuttmottak. Elevenes studiehverdag skal blandes med arbeidshverdagen til helseaktøren, slik at de hver eneste dag kan se relevans i sin videregående opplæring.

Den nye skolen er en del av satsningen på profilskoler i Osloskolen, som skal sikre attraktive skoleplasser og styrke rekrutteringen til yrkesfag for å håndtere den økende etterspørselen etter arbeidskraft.

Bakgrunn
I september 2021 inviterte Utdanningsetaten til konkurranse om en ny videregående skole i samarbeid med en helseaktør. Stiftelsene Diakonissehuset Lovisenberg og Diakonhjemmet ble invitert til konkurransen etter en prekvalifiseringsrunde.

Nå er det klart at Diakonhjemmet leverte det beste tilbudet. De har levert et prosjekt der skolen blir integrert i campusområdet med et godt pedagogisk byggekonsept. Prosjektet gir mange naturlige kontaktflater mellom samarbeidsaktører og skolen, noe som vil gi elevene og de ansatte nærhet til fagene.

I neste fase skal forprosjektet utvikles, før det tas en endelig beslutning om bygging av den nye videregående skolen.

Evalueringskomiteen har bestått av Utdanningsetaten, jurysekretær fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) samt NAL-oppnevnte arkitekter.