Konkurranse
Publisert 06. oktober 21
Av: Benjamin Barth

Parallelloppdrag om transformasjon av Vikeså sentrum

Hvordan utvikle kommunesenteret Vikeså til et flerfunksjonelt og fremtidsrettet kommunesenter ved vannkanten, som er attraktivt for både beboere og besøkende?

Publisert 06.10.2021
Av: Benjamin Barth
Bilde av Vikeså By Night
Vikeså By Night. Foto: Alf Ognedal

Bjerkreim kommune ønsker å invitere to arkitektgrupper til å være med å utvikle sentrum av kommunesenteret på Vikeså. Parallelloppdraget gjennomføres i perioden 24.11.21-14.02.22, og frist for å levere tilbud er 27. oktober 2021. 

Mulighetsstudie: transformasjon av Nesjane 
Hensikten med parallelloppdraget er å utarbeide en mulighetsstudie om transformasjon av sentrumsområdet Nesjane. 

Oppdraget har søkelys på å transformere dagens handels- og næringsområde på Nesjane til et flerfunksjonelt og fremtidsrettet kommunesenter ved vannkanten, som skal bli attraktivt for både beboere og besøkende. Mulighetsstudiet skal belyse utviklingspotensial, ulike grep for bebyggelse, strategier for mobilitet, blågrønn struktur og bærekraftig sentrumsutvikling i lys av ny E39 gjennom regionen. 

Gjennom parallelloppdraget legges det opp til en stedsutviklingsprosess der gode arkitekter, landskapsarkitekter, spesialister på stedsutvikling med tanke på overvannsstrategier, lokalt nærings- og organisasjonsliv og innbyggere snakker sammen om stedets muligheter.

På bakgrunn av dette skal det skape fremtidsbilder og en strategi for utvikling som er godt forankret i stedets kvaliteter og folkene som bor der.  

Vikeså 
Vikeså er et tettsted og administrasjonssenter i regionen Dalane, og bærer med sine ca. 1000 innbyggere, hovedtyngden av funksjoner innen kultur, tjenesteutvikling og næring i Bjerkreim kommune.  
 
Vikesås identitet og rolle er tett knyttet til spektakulær natur, jordbruk, matkultur, og en fjellheim som rommer både et aktivt friluftsliv, vindkraftproduksjon og hytteliv. Med relativ kort avstand til andre tettsteder og byer i Sør-Rogaland arbeider en stor andel av innbyggerne i omkringliggende kommuner.   
 
Det er blant annet ønskelig at mulighetsstudiet belyser hvilke lokale og regionale tilbud som med fordel bør styrkes og videreutvikles, og hvilke som kan tilføres.  
 
Forslagene fra arkitektgruppene og andre innspill som kommer inn underveis skal bearbeides av en vurderingskomité med faglig tyngde og god lokalkjennskap. Den skal utarbeide en faglig rapport med konkrete råd til kommunen etter endt parallelloppdrag.

Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund bistår i prosessen og leder vurderingskomiteens arbeid.

Tidsplan 
Oppdraget skal gjennomføres 24. november 2021 til 14. februar 2022. 

Viktige datoer
Frist for å stille spørsmål
Frist for å levere tilbud
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører
Kontraktsinngåelse
Oppstartsseminar (24. og 25.11.)
Midtveisseminar (12. og 13.01.22)
Leveranse
Sluttseminar og åpning av utstilling (16. og 17.02.22).