Konkurranse
Publisert 01. oktober 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Stedsutvikling i Nesna er i gang med arkitektgrupper

På oppstartsseminaret 28.-29. september fikk de to arkitektgruppene presentere seg, bli kjent på stedet og fikk møte politikere, næringsliv og innbyggere.

Publisert 01.10.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
Befaring Nord Universitet Foto: Bylivsenteret
Prosjektleder Halvor Hilmersen, Nesna kommune. Foto: Bylivsenteret
Folkemøte Foto: Nesna Kommune
Arkitekteamene, Bylivsenteret og prosjektleder Nesna Foto: Nesna kommune

 - Vi har fått inn 17 knallsterke bidrag med spennende perspektiver på hvordan Nesna som sted kan utvikles, vi er imponert over bredden og kvaliteten, sier ordfører Hanne Davidsen. 

Det var to grupper som best svarte ut kommunens forventninger og målsetninger og som hadde «det lille ekstra»:

- DRMA AS, Studio NN, Bjørbekk & Lindheim AS
- Kaleidoscope Nordic AS, VALRYGG Studio

Begge gruppene har deltagere med lokal tilknytning. I tillegg har kommunen brukt et lokalt arkitektkontor, Tanken arkitektur as, til å utføre en stedsanalyse i forkant av parallelloppdraget. I parallelloppdraget skal de to utvalgte arkitektgruppene samarbeide om å lage visjoner for hvordan Nesna kan bli et attraktivt sted i samhandling med næringslivet og innbyggerne i Nesna.

Nord Universitet valgte i 2019 å legge ned Campus Nesna fra 2022. Det er store protester mot avgjørelsen. Saken er en stor utfordring for Nesnasamfunnet, samtidig som den gir noen nye muligheter. Nesna ble i 2020 innvilget status som omstillingskommune. Parallelloppdraget inngår i kommunens omstillingsarbeid. Gjennom en forsterket innsats skal det skapes nye arbeidsplasser i Nesna. Stedsutvikling, omdømme og attraktivitet er viktige elementer i en slik satsing, samt planlegging og tilrettelegging for næring i sjønære områder. Parallelloppdraget er viktig for å synliggjøre potensialet for utvikling, samt å skape begeistring og medbestemmelse.

Blant oppgavene teamene skal jobbe med er fortetting, nye boligformer og gode møteplasser for ungdommen og befolkningen som helhet. Det skal også vises muligheter for å skape nye arenaer for musikk- og kulturlivet. Likeledes er muligheter for opplevelsesnæringen, havneområdet/sjøfronten, samt gode trafikk- og parkeringsløsninger viktig tematikk.

Halvor Hilmersen i Nesna kommune er prosjektleder og Lise Larstuvold fra Bylivsenteret er kommunens rådgiver i prosessen.

I Nesna er det stort engasjement for stedutvikling og det var godt oppmøte fra innbyggerne på folkemøtet.

– Det er fint at Nesna setter i gang stedsutvikling med hjelp fra Bylivsenteret og dyktige arkitektgrupper. Det er akkurat slike prosesser Bylivsenteret bistår norske kommuner med. Stedsutvikling er viktig for å få til god og bærekraftig samfunnsutvikling, sier Larstuvold.

 

Befaring Nord Universitet Foto: Bylivsenteret
Befaring Nord Universitet Foto: Bylivsenteret
Prosjektleder Halvor Hilmersen, Nesna kommune. Foto: Bylivsenteret
Prosjektleder Halvor Hilmersen, Nesna kommune. Foto: Bylivsenteret
Folkemøte Foto: Nesna Kommune
Folkemøte Foto: Nesna Kommune
Arkitekteamene, Bylivsenteret og prosjektleder Nesna Foto: Nesna kommune
Arkitekteamene, Bylivsenteret og prosjektleder Nesna Foto: Nesna kommune