Kontakt oss

  Sist oppdatert 04.03.2020

K O N T A K T

Styreleder/Tone Selmer-Olsen
mobilnr: 415 16 659 
e-post: oaf@arkitektur.no

 

OAFs styre pr 01.07.2019

Tone Selmer-Olsen

Øystein Rø

Siri Brudvik

Paul Koefoed

Paola Simone

Per Olaf Fjeld

Mads Øiern

Cathrine Tønseth Sundém, representant for NAL Student

 

Programkomiteen

Jørgen Tandberg (leder)

Atir Khan

Tomas Aasved Hjorth

Marion Gardette  

 

Debattkomite

Arne Reisegg Myklestad

Ellen Heier

Colm O'Brien

 

Valgkomiteen

Nicca Gade

Christine Pettersen

Rakel Helling

Claes Cho Heske Ekornås

Sindre Wam                            

 

Finansrådet

Merete Finckenhagen                 

Åse Aspen                                        

Harald Christensen

Jostein Bjørndal                             

Espen Surnevik                          

Espen Røyseland                               

 

Pris- og stipendkomiteen

Thomas Liu

Trine Bølviken                             

Knut Hjeltnes                            

Kathrine Næss

Anette Brodersen                                   

 

Sundts komité

Tone Andreassen

Alessandra Kosberg

Kaja Poulsen                         

Arne Henriksen                            

Per Suul                                       

 

Desisor

Ketil Moe                                      

  

1 . Oversikt over forelesninger fra 1991 - 2002
2 . Oversikt over styresammensetning f.o.m. 1980 OAF