Kontakt oss

  Sist oppdatert 31.07.2018

K O N T A K T

Styreleder/Siv.ark. MNAL Joakim Skajaa 
mobilnr: 932 04 522  
e-post: oaf@arkitektur.no

 

OAFs styre pr 01.07.2017

Joakim Skajaa 

Barbro Grude Eikseth

Anna Vik Aniksdal          

Espen Vatn

Øystein Rø

Gyda Drage Kleiva

Siri Brudvik

Programkomiteen

Charlotte Hansson (leder 2018)

Andreas Fadum Haugstad (leder 2018)

Atir Khan

 

 

 

Valgkomiteen

Torunn Golberg                            

Kiki Brinch Skaara

Nicca Gade

Christine Pettersen

Rakel Helling                               

 

Finansrådet

Merete Finckenhagen                 

Åse Aspen                                        

Harald Christensen

Jostein Bjørndal                             

Borghild Holsvik                                

Espen Røyseland                               

 

Pris- og stipendkomiteen

Arild Walther Jacobsen                 

Mari Nysveen Hellum                                  

Knut Hjeltnes                            

Kathrine Næss

Anette Brodersen                                   

 

Sundts komité

Beate Hølmebakk                                

Øystein Rø                                        

Gro Bonesmo                             

Arne Henriksen                            

Per Suul                                       

 

Desisor

Ketil Moe                                      

  

1 . Oversikt over forelesninger fra 1991 - 2002
2 . Oversikt over styresammensetning f.o.m. 1980 OAF