Kontakt oss

  Sist oppdatert 04.10.2017

K O N T A K T

Styreleder/Siv.ark. MNAL Joakim Skajaa 

kontor: 23 33 24 94 
mobilnr: 932 04 522  
e-post: oaf@arkitektur.no

 

OAFs styre pr 01.07.2017

Joakim Skajaa 

Magnus Boysen

Ingrid Sletten

Daniel Tabacaru  

Barbro Grude Eikseth

Anna Vik Aniksdal          

Espen Vatn

 

Programkomiteen

Leder: Lea Avellana (lea.avellana@gmail.com)

Alv Skogstad Aamo

Erlend Aalmo Strønstad 

Charlotte Hansson (leder 2018)

Andreas Fadum Haugstad (leder 2018)

Atir Khan

Emilie Dafgård


 

Valgkomiteen

Magnus Asker Pettersen   

Erik Stenman                                 

Torunn Golberg                            

Helge Lunder                                 

Kiki Brinch Skaara                                

 

Finansrådet

Merete Finckenhagen                 

Åse Aspen                                        

Harald Christensen

Jostein Bjørndal                             

Borghild Holsvik                                

Espen Røyseland                               

 

Pris- og stipendkomiteen

Arild Walther Jacobsen                 

Mari Nysveen Hellum                                  

Minna Riska                                   

Åsne Fjellanger                             

Einar Dahle                                    

 

Sundts komité

Beate Hølmebakk                                

Øystein Rø                                        

Gro Bonesmo                             

Arne Henriksen                            

Per Suul                                       

 

Desisor

Ketil Moe                                      

  

1 . Oversikt over forelesninger fra 1991 - 2002
2 . Oversikt over styresammensetning f.o.m. 1980 OAF